70/1990

Annettu: 23.11.1990

Asetus Kansainvälisen työjärjestön hyväksymän työnvälityksen järjestelyä koskevan yleissopimuksen numero 88 voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Työministerin esittelystä säädetään:

1 §

San Fransiscossa pidetyssä Kansainvälisessä työkonferenssissa 9 päivänä heinäkuuta 1948 hyväksytty Kansainvälisen työjärjestön työnvälityksen järjestelyä koskeva yleissopimus numero 88, jonka eräät määräykset on hyväksytty 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (622/89) ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 9 päivänä kesäkuuta 1989 ja jonka ratifioinnin Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja on 23 päivänä marraskuuta 1989 rekisteröinyt, tulee voimaan 23 päivänä marraskuuta 1990 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kansainvälisen työjärjestön hyväksymän työnvälityksen järjestelyä koskevan yleissopimuksen numero 88 eräiden määräysten hyväksymisestä 9 päivänä kesäkuuta 1989 annettu laki ja tämä asetus tulevat voimaan 23 päivänä marraskuuta 1990.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1990

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.