67/1990

Annettu: 31.10.1990

Asetus Brasilian kanssa kulttuuri-, opetus- ja tieteellisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1988 Suomen tasavallan ja Brasilian liittotasavallan välillä kulttuuri-, opetus- ja tieteellisestä yhteistyöstä tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 15 päivänä elokuuta 1988 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 30 päivänä elokuuta 1990, on voimassa 30 päivästä syyskuuta 1990 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 1990.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1990

Suomen tasavallan hallituksen ja Brasilian liittotasavallan hallituksen välinen SOPIMUS kulttuuri-, opetus- ja tieteellisestä yhteistyöstä

Suomen tasavallan hallitus ja Brasilian liittotasavallan hallitus, joita jäljempänä kutsutaan sopimuspuoliksi ja

jotka haluavat vahvistaa maidensa välisiä ystävällisiä suhteita kulttuurin, opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen alalla,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet edistävät ja kehittävät maidensa välisiä kulttuuria, opetusta ja tiedettä koskevia suhteita kumpaakin maata kiinnostavilla aloilla.

2 artikla

1. Artiklassa 1 mainitun päämäärän toteuttamiseksi sopimuspuolet rohkaisevat ja helpottavat yliopistojen sekä kulttuuri-, opetus- ja tieteellisten laitosten ja järjestöjen edustajien vaihtoa samoin kuin mahdollisuuksiensa mukaan myös apurahojen myöntämistä opiskelua tai tutkimustyötä varten.

2. Sopimuspuolet kannustavat myös kirjallisuuden, kuvataiteiden, elokuvan, television, videon, radion ja urheilun aloilla tapahtuvaa toimintaa tehdäkseen kummankin maan kulttuurin paremmin tunnetuksi toisessa maassa.

3 artikla

1. Sopimuspuolet ryhtyvät yhdessä tarvittaviin toimiin tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

2. Siinä tarkoituksessa ne pitävät kokouksia laatiakseen määräaikaisia yhteistyöohjelmia sekä arvioidakseen ja seuratakseen tämän sopimuksen täytäntöönpanoa. Kokoukset pidetään toisen sopimuspuolen ehdotuksesta yhteisesti sovitussa paikassa ja sovittuna aikana.

3. Ohjelmat sisältävät määräyksiä yhteistyön muodoista ja rahoitusehdoista.

4 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtiosäännön mukaiset vaatimukset on täytetty.

5 artikla

Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta ja sen voimassaolo jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuolista irtisano sitä kirjallisesti diplomaattiteitse vähintään kuutta kuukautta ennen voimassaolokauden päättymistä.

Tehty Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1988 kahtena suomen-, portugalin- ja englanninkielisenä kappaleena kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia. Tulkintaerimielisyyksien ilmetessä on englanninkielinen teksti ratkaiseva.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.