Valtiosopimukset: 1990

Valtiosopimukset numeroittain

85-64 63-37 36-14 13-1

85/1990
Asetus
Asetus kokeellisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien selkärankaisten eläinten suojelemiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Eurooppalainen YLEISSOPIMUS kokeellisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien selkärankaisten eläinten suojelemiseksi
84/1990
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus vuoden 1987 kansainvälisen sokerisopimuksen voimassaoloajan jatkamisesta
83/1990
Asetus
Asetus avunantoa ydinonnettomuuden tai säteilyhätätilan yhteydessä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
YLEISSOPIMUS avunannosta ydinonnettomuuden tai säteilyhätätilan yhteydessä
82/1990
Laki
Laki avunantoa ydinonnettomuuden tai säteilyhätätilan yhteydessä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä yleissopimuksen soveltamisesta
80/1990
Asetus
Asetus toiselta puolen Suomen tasavallan, Itävallan tasavallan, Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton ja toiselta puolen Euroopan talousyhteisön välillä teknisiä määräyksiä koskevassa tietojen vaihdossa noudatettavasta menettelystä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SOPIMUS toiselta puolen Suomen tasavallan, Itävallan tasavallan, Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton ja toiselta puolen Euroopan talousyhteisön välillä teknisiä määräyksiä koskevassa tietojen vaihdossa noudatettavasta menettelystä
79/1990
Asetus
Asetus Romanian kanssa eräiden tekstiilituotteiden vientiä Romaniasta tuontia varten Suomeen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SOPIMUS Suomen hallituksen ja Romanian hallituksen välillä koskien eräiden tekstiilituotteiden vientiä Romaniasta tuontia varten Suomeen
78/1990
Asetus
Asetus Malesian kanssa erään tietyn tekstiilituotteen vientiä Malesiasta tuontia varten Suomeen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SOPIMUS Suomen hallituksen ja Malesian hallituksen välillä koskien erään tietyn tekstiilituotteen vientiä Malesiasta tuontia varten Suomeen
77/1990
Asetus
Asetus Pohjoismaiden välillä eräiden ammattiryhmien hyväksymisestä toimimaan terveydenhuollon, sairaanhoidon ja eläinlääkintähuollon alalla tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
SOPIMUS Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä eräiden ammattiryhmien hyväksymisestä toimimaan terveydenhuollon, sairaanhoidon ja eläinlääkintähuollon alalla tehdyn sopimuksen muuttamisesta
76/1990
Asetus
Asetus paikallisten ja alueellisten viranomaisten yhteistyötä yli valtakunnan rajojen koskevan eurooppalaisen puiteyleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Eurooppalainen PUITEYLEISSOPIMUS paikallisten ja alueellisten viranomaisten yhteistyöstä yli valtakunnan rajojen
75/1990
Asetus
Asetus Kuuban kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Kuuban kanssa tehty viisumivapaussopimus
73/1990
Asetus
Asetus Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta Ahvenanmaan maakunnassa kunnallisveron osalta
72/1990
Asetus
Asetus merenkulkijain palkallisia vuosilomia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
YLEISSOPIMUS (n:o 146), joka koskee merenkulkijain palkallista vuosilomaa
71/1990
Asetus
Asetus palkallisia vuosilomia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
YLEISSOPIMUS (n:o 132), joka koskee palkallisia vuosilomia (muutettu 1970)
70/1990
Asetus
Asetus Kansainvälisen työjärjestön hyväksymän työnvälityksen järjestelyä koskevan yleissopimuksen numero 88 voimaansaattamisesta sekä sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
Sopimus tms.
SOPIMUS (N:o 88) joka koskee työnvälityksen järjestelyä
69/1990
Asetus
Asetus työajan lyhentämistä neljäänkymmeneen tuntiin viikossa koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
YLEISSOPIMUS (n:o 47), joka koskee työajan lyhentämistä neljäänkymmeneen tuntiin viikossa
68/1990
Asetus
Asetus Neuvostoliiton kanssa Ystävyyden luonnonsuojelualueesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välinen SOPIMUS Ystävyyden luonnonsuojelualueesta
67/1990
Asetus
Asetus Brasilian kanssa kulttuuri-, opetus- ja tieteellisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Sopimus tms.
Suomen tasavallan hallituksen ja Brasilian liittotasavallan hallituksen välinen SOPIMUS kulttuuri-, opetus- ja tieteellisestä yhteistyöstä
66/1990
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus aluksista ja ilma-aluksista tapahtuvan jätteen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemiseksi tehdyn yleissopimuksen I ja II liitteiden muutosten voimaantulosta
65/1990
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvien IBC-koodia koskevien muutosten voimaantulosta
64/1990
Sopimus tms.
Ulkoasiainministeriön ilmoitus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteen muutosten voimaantulosta
Valtiosopimukset numeroittain

85-64 63-37 36-14 13-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.