22/1989

Annettu: 1.6.1989

Asetus Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Suomen tasavallan ja Dominikaanisen tasavallan välillä 22 päivänä helmikuuta 1989 tapahtuneella noottienvaihdolla tehty sopimus molemminpuolisesta viisumivapaudesta tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1989

Dominikaanisen tasavallan kanssa tehty viisumivapaussopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen Caracasissa oleva suurlähettiläs Dominikaanisen tasavallan ulkoasiainministerille

Caracasissa 30 päivänä marraskuuta 1988

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että Suomen hallitus, joka haluaa helpottaa matkustamista Suomen ja Dominikaanisen tasavallan välillä, on valmis ottaen huomioon 12 päivänä heinäkuuta 1957 tehdyn sopimuksen passintarkastuksen poistamisesta Pohjoismaiden välisillä rajoilla tekemään sopimuksen Dominikaanisen tasavallan hallituksen kanssa seuraavin ehdoin:

1. Suomen kansalaiset, joilla on voimassa oleva Suomen passi ovat esteettömiä tulemaan Dominikaaniseen tasavaltaan minkä tahansa laillisen rajanylityspaikan kautta ja oleskelemaan siellä enintään kolme kuukautta hankkimatta viisumia.

2. Dominikaanisen tasavallan kansalaiset, joilla on voimassaoleva Dominikaanisen tasavallan passi, ovat esteettömiä tulemaan Suomeen minkä tahansa laillisen rajanylityspaikan kautta ja oleskelemaan siellä enintään kolme kuukautta hankkimatta viisumia. Tämä kolmen kuukauden aika lasketaan saapumisesta mihin tahansa pohjoismaahan, joka on 12 päivänä heinäkuuta 1957 passintarkastuksen poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla tehdyn sopimuksen osapuoli. Oleskelu missä tahansa näistä valtioista Suomeen saapumista edeltävien kuuden kuukauden aikana otetaan huomioon edellä mainittua kolmen kuukauden aikaa laskettaessa.

3. Viisumipakon poistaminen ei kuitenkaan vapauta Dominikaaniseen tasavaltaan saapuvia Suomen kansalaisia tai vastaavasti Suomeen saapuvia Dominikaanisen tasavallan kansalaisia noudattamasta Dominikaanisen tasavallan ja Suomen voimassa olevia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ulkomaalaisten maahantuloa ja tilapäistä tai pysyvää oleskelua maassa. He eivät saa tehdä työtä tai harjoittaa mitään ammattia palkkaa vastaan tai korvauksetta hankkimatta ensin työlupaa.

4. Molempien maiden viranomaisilla on oikeus kieltää toisen valtion epäsuotavina pidettävien kansalaisten maahantulo tai maassa oleskelu.

5. Kumpikin valtio sitoutuu ottamaan vastaan alueelleen milloin tahansa ja muodollisuuksitta kaikki kansalaisensa, jotka ovat tulleet toisen sopimuspuolen alueelle tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

6. Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

7. Kumpikin hallitus voi yleisen järjestyksen nimissä tilapäisesti keskeyttää edellä olevien määräysten soveltamisen kokonaan tai osaksi. Tästä keskeytyksestä on viipymättä ilmoitettava toiselle hallitukselle diplomaattiteitse.

8. Kumpikin hallitus voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti diplomaattiteitse. Irtisanominen tulee voimaan kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

Mikäli edellä olevat määräykset ovat hallituksenne hyväksyttävissä, ehdotan, että tämä nootti ja Teidän Ylhäisyytenne vastausnootti muodostavat hallitustemme välisen sopimuksen asiasta.

Vastaanottakaa, Teidän Ylhäisyytenne, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 2. Dominikaanisen tasavallan ulkoasiainministeri Suomen Caracasissa olevalle suurlähettiläälle

Santo Domingossa 22 päivänä helmikuuta 1988

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni Teidän 30 päivänä marraskuuta 1988 päivätyn noottinne no 1255, joka koskee ehdotustanne Dominikaanisen tasavallan hallituksen ja Suomen hallituksen välillä solmittavaksi viisumivapaussopimukseksi ja joka on seuraavan sisältöinen:

"Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että Suomen hallitus, joka haluaa helpottaa matkustamista Suomen ja Dominikaanisen tasavallan välillä, on valmis ottaen huomioon 12 päivänä heinäkuuta 1957 tehdyn sopimuksen passintarkastuksen poistamisesta Pohjoismaiden välisillä rajoilla tekemään sopimuksen Dominikaanisen tasavallan hallituksen kanssa seuraavin ehdoin:

1. Suomen kansalaiset, joilla on voimassa oleva Suomen passi ovat esteettömiä tulemaan Dominikaaniseen tasavaltaan minkä tahansa laillisen rajanylityspaikan kautta ja oleskelemaan siellä enintään kolme kuukautta hankkimatta viisumia.

2. Dominikaanisen tasavallan kansalaiset, joilla on voimassaoleva Dominikaanisen tasavallan passi, ovat esteettömiä tulemaan Suomeen minkä tahansa laillisen rajanylityspaikan kautta ja oleskelemaan siellä enintään kolme kuukautta hankkimatta viisumia. Tämä kolmen kuukauden aika lasketaan saapumisesta mihin tahansa pohjoismaahan, joka on 12 päivänä heinäkuuta 1957 passintarkastuksen poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla tehdyn sopimuksen osapuoli. Oleskelu missä tahansa näistä valtioista Suomeen saapumista edeltävien kuuden kuukauden aikana otetaan huomioon edellä mainittua kolmen kuukauden aikaa laskettaessa.

3. Viisumipakon poistaminen ei kuitenkaan vapauta Dominikaaniseen tasavaltaan saapuvia Suomen kansalaisia tai vastaavasti Suomeen saapuvia Dominikaanisen tasavallan kansalaisia noudattamasta Dominikaanisen tasavallan ja Suomen voimassa olevia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ulkomaalaisten maahantuloa ja tilapäistä tai pysyvää oleskelua maassa. He eivät saa tehdä työtä tai harjoittaa mitään ammattia palkkaa vastaan tai korvauksetta hankkimatta ensin työlupaa.

4. Molempien maiden viranomaisilla on oikeus kieltää toisen valtion epäsuotavina pidettävien kansalaisten maahantulo tai maassa oleskelu.

5. Kumpikin valtio sitoutuu ottamaan vastaan alueelleen milloin tahansa ja muodollisuuksitta kaikki kansalaisensa, jotka ovat tulleet toisen sopimuspuolen alueelle tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

6. Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

7. Kumpikin hallitus voi yleisen järjestyksen nimissä tilapäisesti keskeyttää edellä olevien määräysten soveltamisen kokonaan tai osaksi. Tästä keskeytyksestä on viipymättä ilmoitettava toiselle hallitukselle diplomaattiteitse.

8. Kumpikin hallitus voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti diplomaattiteitse. Irtisanominen tulee voimaan kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

Mikäli edellä olevat määräykset ovat Dominikaanisen tasavallan hallituksen hyväksyttävissä, haluaisin ehdottaa, että tämä nootti ja Teidän Ylhäisyytenne vastausnootti muodostavat hallituksiemme välisen sopimuksen."

Minulla on kunnia vahvistaa Dominikaanisen tasavallan hallituksen puolesta, että se on hyväksynyt ehdotetun sopimuksen ja että Teidän Ylhäisyytenne nootti ja tämä vastausnootti muodostavat molempien hallitusten välisen sopimuksen.

Käytän tätä tilaisuutta hyväkseni uudistaakseni Teille korkeimman kunnioitukseni vakuutuksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.