16/1989

Suomen Tasavallan ja Alankomaiden Kuningaskunnan välinen KULTTUURISOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus ja Alankomaiden Kuningaskunnan hallitus,

jotka haluavat edistää ja kehittää yhteistyötä kulttuurin, opetuksen ja tieteen alalla maiden välisten ystävällisten suhteiden vahvistamiseksi,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Sopimuspuolet kehittävät vastavuoroisesti maiden välistä yhteistyötä opetuksen, kulttuurin ja tieteen alalla seuraavin keinoin:

a) järjestämällä vierailuja tutkijoille ja muille tutkimustyötä tekeville henkilöille vierailevina professoreina ja tutkijoina;

b) järjestämällä kummankin maan vastaavan tasoisille asianmukaisesti pätevöityneille korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, tutkijoille ja kulttuuriasiantuntijoille mahdollisuus osallistua toisessa maassa seminaareihin ja tapaamisiin sekä mahdollisuus vierailla tieteellisissä laboratorioissa ja laitoksissa sekä avustamalla opiskelua tai tutkimusta esimerkiksi myöntämällä apurahoja;

c) edistämällä kummankin maan kielen ja kirjallisuuden opiskelua toisen maan yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa;

d) kehittämällä suoraa yhteistyötä maiden laitosten ja järjestöjen välillä opetuksen, tieteen ja kulttuurin alalla;

e) tukemalla kaikin keinoin toisen maan kulttuurilaitoksia tämän maan lakien ja käytännön mukaisesti;

f) vaihtamalla valtuuskuntia, jotka tarkastelevat molempia maita kiinnostavia kysymyksiä ja jakavat kokemuksiaan tieteen, opetuksen ja kulttuurin alalta;

2 artikla

Sopimuspuolet jatkavat apurahojen myöntämistä toisen maan opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille tieteen, opetuksen ja kulttuurin alan opintoja ja erikoistumista varten.

3 artikla

Sopimuspuolet avaavat toisen maan opiskelijoille pääsyn omiin oppilaitoksiinsa vallitsevien määräysten rajoissa.

4 artikla

Sopimuspuolet edistävät opetusaineiston, kuten oppikirjojen vaihtoa pyrkiessään jakamaan tietoutta toisesta maasta.

Sopimuspuolet tukevat myös opetusalan teknisiä uudistuksia koskevan tiedon vaihtoa.

5 artikla

Sopimuspuolet kannustavat kirjallisuuden, musiikin ja kuvataiteiden, taideteollisuus mukaan lukien, sekä teatterin, elokuvan ja yleensä laajasti ottaen kulttuuritoiminnan piirissä työskentelevien henkilöiden vierailuja, joiden tarkoituksena on opiskelu ja aineiston keruu tai osallistuminen kokouksiin, festivaaleille ja kansainvälisiin kilpailuihin.

6 artikla

Sopimuspuolet edistävät taiteilijoiden ja ryhmien, konserttien ja toisen maan taiteilijoiden töiden teatteriesitysten, sekä kuvataide- että taideteollisuusnäyttelyiden ja opetusalan näyttelyiden vaihtoa.

7 artikla

Sopimuspuolet edistävät maiden radio- ja televisioyksiköiden sekä lehdistön välistä suoraa yhteistyötä.

8 artikla

Sopimuspuolet edistävät maiden filmi-instituuttien yhteistyötä ja helpottavat taide-, dokumentti- ja tiede-elokuvien sekä musiikkiäänitteiden ja muun sellaisen audiovisuaalisen aineiston vaihtoa, joka edistää tämän sopimuksen tarkoituksen toteuttamista.

9 artikla

Sopimuspuolet kehittävät tieteellisten, teknisten, kaunokirjallisten ja opetusalan kirjojen ja julkaisujen vaihtoa maiden kirjastojen kesken.

10 artikla

Sopimuspuolet tukevat tieteellisten, kaunokirjallisten ja taiteen alan teosten kääntämistä ja julkaisemista sekä toisen maan julkaistun musiikin esittämistä ja levittämistä.

11 artikla

Sopimuspuolet edistävät aikuiskoulutuksesta ja kulttuurinedistämisestä vastaavien henkilöiden vaihtoa.

12 artikla

Sopimuspuolet edistävät nuorisovaihtoa ja maiden nuorisojärjestöjen välistä yhteistyötä.

13 artikla

Sopimuspuolet tukevat maiden urheilujärjestöjen välistä yhteistyötä.

14 artikla

Sopimuspuolet helpottavat kaikin keinoin lainsäädäntönsä ja määräystensä rajoissa tämän sopimuksen tarkoituksiin tarvittavan välineistön tuontia alueelleen.

15 artikla

Sopimuspuolten edustajat järjestävät kokouksia kausiohjelmien laatimiseksi ja tämän sopimuksen täytäntöönpanon seuraamiseksi. Kokoukset järjestetään toisen sopimuspuolen kutsusta sellaisessa paikassa ja sellaisena aikana, josta sopimuspuolet sopivat.

16 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtiosäännön mukaiset vaatimukset on täytetty.

17 artikla

Alankomaiden kuningaskunnan osalta tätä sopimusta sovelletaan kuningaskunnan Eurooppaan kuuluvaan osaan ja Arubaan.

18 artikla

Sopimus on voimassa viisi vuotta. Sen jälkeen voimassaolo jatkuu toistaiseksi, kunnes on kulunut kuusi kuukautta siitä, kun toinen sopimuspuolista on antanut toiselle kirjallisen ilmoituksen sopimuksen päättymisestä.

Tämän vakuudeksi hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamat edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Haagissa lokakuun 11 päivänä 1988 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.