85/1987

Annettu: 01.01.1988

Asetus vuoden 1986 kansainvälisen kaakaosopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Genevessä 25 päivänä heinäkuuta 1986 tehty vuoden 1986 kansainvälinen kaakaosopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetulla lailla (1246/87), ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 10 päivänä heinäkuuta 1987 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 21 päivänä heinäkuuta 1987, on voimassa 1 päivästä lokakuuta 1987 niin kuin siitä on sovittu.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan kaakaolla samaa kuin 1 momentissa mainitussa sopimuksessa.

2 §

Tuotaessa maahan kaakaota Kansainvälisen kaakaojärjestön jäsenmaasta on maahantuojan liitettävä tulliviranomaiselle annettavaan tavarailmoitukseen jäsenmaan toimivaltaisen viranomaisen antama Kansainvälisen kaakaojärjestön vahvistaman kaavakkeen mukainen kaakaotodistus.

3 §

Jos maahantuotu kaakao on peräisin 1 §:ssä mainittuun sopimukseen kuulumattomasta maasta, on maahantuojan suoritettava sopimuksessa tarkoitetun puskurivaraston rahoittamista varten määrätty maksuosuus, jollei sitä ole jo suoritettu jossakin toisessa maassa. Vahvistetun kaavakkeen mukaisen kaakaotodistuksen antaa tällöin tulliviranomainen, joka kiinnittää todistukseen puskurivaraston maksuosuutta vastaavan määrän kaakaomerkkejä.

Kaakaomerkkien välittäjänä ja myyjänä Suomessa toimii Postipankki.

Vietäessä maasta kaakaota antaa tulliviranomainen vahvistetun kaavakkeen mukaisen vientitodistuksen.

4 §

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitettua todistusta ei vaadita, jos kaakao tuodaan tai viedään välittömästi kulutettavaksi laivoissa, lentokoneissa tai muissa kansainvälisissä kaupallisissa kulkuneuvoissa taikka jos kysymys on enintään 25 kilon painoisista lähetyksistä tai kaakaonäytteistä.

5 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa tullihallitus.

6 §

Vuoden 1986 kansainvälisen kaakaosopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 10 päivänä heinäkuuta 1987 annettu laki (1246/87) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.