83/1987

Alkuperäinen sopimus: 92/1986

Hongkongin kanssa eräiden tekstiilituotteiden Hongkongista tapahtuvan tuonnin rajoittamisesta ja valvomisesta tehty SOPIMUS

Suomen hallituksen valtuuskunta ja Hongkongin hallituksen valtuuskunta ovat Lontoossa 23 ja 24 päivänä marraskuuta 1987 pitäneet Suomen hallituksen ja Hongkongin hallituksen välillä 10 päivänä syyskuuta 1986 Helsingissä ja 6 päivänä lokakuuta 1986 Hongkongissa allekirjoitetun eräiden tekstiilituotteiden vientiä Hongkongista Suomeen koskevan sopimuksen 18 kappaleen mukaiset neuvottelut.

2. Ottaen huomioon muutokset tiettyjen tuotteiden määrittelyissä, jotka tulisivat sovellettaviksi 1 päivänä tammikuuta 1988 voimaan tulevan harmonoidun järjestelmän perusteella, sopimuspuolet sopivat mainitun sopimuksen I liitteessä olevien rajoitustasojen muuttamisesta seuraavasti:

Ryhmä  Tavara      Määrä Vuosi Rajoitustaso
1  Miesten ja poikien   kpl 1988  3397641
  sekä naisten ja tyt-     1989  3466363
  töjen kudotut alus-     1990  3536478
  housut            1991  3608014
1 b joista miesten ja   kpl 1988   897923
  poikien alushousut      1989   922616
                 1990   947988
                 1991   974058
2  Miesten ja poikien   kpl 1988   919472
  sekä naisten ja tyt-     1989   937913
  töjen kudotut pai-      1990   956723
  dat ja puserot        1991   975913
2 b joista naisten ja tyt- kpl 1988   547393
  töjen paidat ja pu-     1989   562447
  serot            1990   577914
                 1991   593807
4  Miesten ja poikien   kpl 1988  1157411
  sekä naisten ja tyt-     1989  1182375
  töjen pitkät housut     1990  1207906
  puuvillasta         1991  1234016

3. Muutetuissa rajoitustasoissa otetaan huomioon, että poikien ja tyttöjen vaatetustarvikkeet koossa yli 86 cm ja korkeintaan 110 cm, jotka nykyisin on luokiteltu pikkulasten vaatetustarvikkeiksi, sisällytetään asianmukaisiin luokkiin harmonoidun järjestelmän tullessa voimaan Suomessa 1 päivänä tammikuuta 1988.

4. Sopimuspuolet sopivat siitä, että yllä olevat muutokset vastaavat täysin mainitun sopimuksen mukaan niille kuuluvia velvoitteita ottaen huomioon ongelman, jonka harmonoidun järjestelmän voimaantulo aiheuttaa pikkulasten vaatetustarvikkeiden määrittelyssä.

5. Sopimuspuolet sopivat myös siitä, että edellä 1 kappaleessa tarkoitettujen neuvottelujen tuloksena Suomen hallituksen ja Hongkongin hallituksen välisen sopimuksen 1 ja Il liite korvataan 1 päivästä tammikuuta 1988 lukien tämän sopimuksen 1 ja 2 liitteellä.

6. Neuvotteluissa keskusteltiin tarpeellisista siirtymäjärjestelyistä, joilla voitaisiin taata joustava siirtyminen harmonoituun järjestelmään. Suomen hallitus suostui siihen, että se vuonna 1988 sallii voimassaolevien Hongkongin hallituksen 31 päivään joulukuuta 1987 saakka myöntämien vientilisenssien perusteella laivattujen tavaroiden maahantuonnin vuonna 1987 sovelletun luokittelun perusteella.

7. Tämä muodostaa Suomen hallituksen ja Hongkongin hallituksen välisen sopimuksen, joka tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tehty Lontoossa 24 päivänä marraskuuta 1987

I Liite

(Taulukko painettuna)

II Liite

(Taulukko painettuna)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.