82/1987

Annettu: 01.01.1988

Asetus Tanskan kanssa tehdyn kauppa- ja merenkulkusopimuksen eräiden määräysten kumoamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1987 noottienvaihdolla tehty sopimus Suomen ja Tanskan välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen (SopS 31123) eräiden määräysten kumoamisesta tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Alkuperäinen sopimus: 31/1923

Suomen ja Tanskan välinen kauppa- ja merenkulkusopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Tanskan suurlähettiläs ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätylle ministerille

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1987

Herra Ulkomaankauppaministeri,

Minulla on kunnia saamieni ohjeiden mukaisesti ehdottaa, että Tanskan ja Suomen välillä 3 päivänä elokuuta 1923 tehdyn kauppa- ja merenkulkusopimuksen 1 artikla, 6 artiklan 6, 7 ja 8 kappale sekä 8 14 artikla kumotaan. Nämä artiklat on korvattu myöhemmin tehdyllä Euroopan talousyhteisön ja Suomen välisellä sopimuksella sekä GATT-yleissopimuksella.

Mikäli Suomen hallitus voi hyväksyä edellä olevan ehdotuksen, minulla on kunnia ehdottaa, että tämä nootti sekä Teidän Ylhäisyytenne myöntävä vastaus tähän katsotaan molempien hallitusten väliseksi sopimukseksi, joka tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Peter Michaelsen

NOOTTIENVAIHTO 2.Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri Tanskan suurlähettiläälle

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1987

Herra Suurlähettiläs,

Minulla on kunnia tunnustaa vastaanottaneeni Teidän tänään päivätty seuraavan sisältöinen noottinne:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Tanskan edellä olevan nootin teksti)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suomen hallitus hyväksyy tämän ehdotuksen ja yhtyy samalla siihen, että Teidän Ylhäisyytenne nootin ja tämän vastauksen katsotaan muodostavan Suomen ja Tanskan hallitusten välisen sopimuksen, joka tulee voimaan edellä olevan mukaisesti.

Vastaanottakaa, Herra Suurlähettiläs, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.