80/1987

Annettu: 1.1.1988

Asetus Kiinan kanssa tehdyn pitkäaikaisen kauppasopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1987 tehty pöytäkirja Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen pitkäaikaisen kauppasopimuksen (SopS 69/82) muuttamisesta tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Alkuperäinen sopimus: 69/1982

PÖYTÄKIRJA Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen pitkäaikaisen kauppasopimuksen muuttamisesta

Suomen tasavallan hallitus ja Kiinan kansantasavallan hallitus,

haluten edelleen edistää kaupan kehittämistä molempien maiden välillä, ja

pitäen toivottavana, että Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen 11 päivänä kesäkuuta 1982 tehdyn pitkäaikaisen kauppasopimuksen 12 artiklassa tarkoitetut yhden vuoden pituiset jatkamiskaudet muutetaan viiden vuoden pituisiksi jatkamiskausiksi,

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla

Sopimuksen 12 artiklan 1 kappale kumotaan ja korvataan seuraavalla:

"Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983 ja pysyy voimassa viisi vuotta. Sen voimassaolo jatkuu itsestään viisivuotiskauden kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuoli tee kirjallista lakkautusilmoitusta vähintään kuusi kuukautta ennen kyseisen kauden päättymistä."

II artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tehty Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1987 kahtena suomen-, kiinan- ja englanninkielisenä alkuperäiskappaleena, jotka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.