79/1987

Annettu: 3.1.1988

Asetus Malesian kanssa tehdyn sijoitusten suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 1985 tehty Suomen hallituksen ja Malesian hallituksen välinen sijoitusten suojelua koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 24 päivänä heinäkuuta 1987 annetulla lailla (1224187) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 24 päivänä heinäkuuta 1987 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 4 päivänä joulu kuuta 1987, tulee voimaan 3 päivänä tammikuuta 1988 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Malesian kanssa tehdyn sijoitusten suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 24 päivänä heinäkuuta 1987 annettu laki (1224187) ja tämä asetus tulevat voimaan 3 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.