77/1987

Alkuperäinen sopimus: 42/1983

Annettu: 01.01.1988

Asetus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä eräiden ammattiryhmien hyväksymisestä toimimaan terveydenhuollon, sairaanhoidon ja eläinlääkintähuollon alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä muutetaan Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä eräiden ammattiryhmien hyväksymisestä toimimaan terveydenhuollon, sairaanhoidon ja eläinlääkintähuollon alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta 5 päivänä elokuuta 1983 annetun asetuksen (671/83) 1 ja 3 §, sellaisina kuin ne ovat 28 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa asetuksessa (535/85), näin kuuluviksi:

1 §

Svendborgissa 25 päivänä elokuuta 1981 Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä eräiden ammattiryhmien hyväksymisestä toimimaan terveydenhuollon, sairaanhoidon ja eläinlääkintähuollon alalla tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 22 päivänä heinäkuuta 1983 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (670/83) ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 22 päivänä heinäkuuta 1983 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Ruotsin ulkoasiainministeriöön 3 päivänä elokuuta 1983, on voimassa 3 päivästä elokuuta 1983 niin kuin siitä on sovittu.

3 §

Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä eräiden ammattiryhmien hyväksymisestä toimimaan terveydenhuollon, sairaanhoidon ja eläinlääkintähuollon alalla tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1983 annettu laki (670/83) tulee voimaan 10 päivänä elokuuta 1983.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.