71/1987

Alkuperäinen sopimus: 61/1974

Tshekkoslovakian kanssa kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta tehtyyn sopimukseen liittyvää pöytäkirjaa n:o 3 koskevat muutokset

SEKAKOMISSION PÄÄTÖS N:o 1187 30 päivältä lokakuuta 1987 alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan n:o 3 tekstin muuttamisesta

Sekakomissio,

joka ottaa huomioon Suomen tasavallan ja Tshekkoslovakian sosialistisen tasavallan välisen sopimuksen kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta,

joka ottaa huomioon alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan n:o 3 ja erityisesti sen 12 artiklan,

joka katsoo, että alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan n:o 3 6 artiklaa on tarpeen muuttaa, jotta mainitun artiklan mukaista tavaroiden alkuperän osoittamisessa sovellettavaa menettelyä voidaan yksinkertaistaa kaupan vaatimuksia vastaavasti,

on päättänyt:

1 artikla

1. Pöytäkirjan n:o 3 6 artiklan teksti korvataan seuraavalla tekstillä:

"1. Alkuperätuotteet tämän pöytäkirjan 1 artiklan tarkoittamassa mielessä saavat maahan tuotaessa sopimuksessa määrätyt etuudet, kun niistä tuonnin yhteydessä esitetään viejän antama alkuperäilmoitus.

2. Viejä voi antaa ilmoituksen joko tekemällä tavaroita koskevaan kauppalaskuun tämän pöytäkirjan IV liitteessä olevan ilmoituksen tai täyttämällä V liitteessä olevan mallin mukaisen ilmoituslomakkeen."

2. Pöytäkirjan n:o 3 7 artiklan teksti korvataan seuraavalla tekstillä:

"Epäolennaiset eroavuudet alkuperäilmoituksen merkintöjen ja muiden tulliselvitystä varten vaadittujen asiakirjojen merkintöjen välillä eivät tee ilmoituksesta mitätöntä, jos voidaan osoittaa, että ilmoitus vastaa tulliselvitettäviksi esitettyjä tavaroita."

3. Pöytäkirjan n:o 3 8 artiklan 2 kappaleen teksti korvataan seuraavalla tekstillä:

2. Alkuperäilmoitus tulee esittää normaalissa järjestyksessä tulliviranomaisille. Siinä on mainittava näyttelyn nimi ja osoite. Tavaroiden luonteesta ja olosuhteista, joissa niitä on pidetty näytteillä, voidaan vaatia kirjallinen lisäselvitys, milloin on erittäin painavia syitä epäilyksiin."

4. Pöytäkirjan n:o 3 10 artiklan teksti korvataan seuraavalla tekstillä:

"Rangaistus- ja muita seuraamuksia sovelletaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti jokaiseen, joka laatii tai laadituttaa vääriä tietoja sisältävän alkuperäilmoituksen saadakseen tavaroille tämän sopimuksen määräysten mukaisen etuuskohtelun."

5. Pöytäkirjan n:o 3 11 artiklan teksti korvataan seuraavalla tekstillä:

"Selventävät huomautukset, A- ja B-luettelo sekä alkuperäilmoitusmallit muodostavat tämän pöytäkirjan erottamattoman osan.

6. Pöytäkirjan n:o 3 IV ja V liite korvataan tähän päätökseen liitetyllä uudella IV ja V liitteellä.

2 artikla

Tällä päätöksellä muutettua menettelyä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1988. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olevaa menettelyä soveltaen annettuja alkuperätodistuksia voidaan käyttää edelleen varastojen loppumiseen asti ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olevien ehtojen mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

IV LIITE Viejän antaman tavaroita koskevaan kauppalaskuun tehtävän alkuperäilmoituksen malli

Allekirjoittanut ilmoittaa, että tässä kauppalaskussa mainitut tavarat ovat suomalaista / tshekkoslovakialaista alkuperää Suomen ja Tshekkoslovakian välisen sopimuksen pöytäkirjan n:o 3 määräysten edellyttämällä tavalla.

Paikka ja päiväys

Valtuutetun allekirjoitus

V LIITE

Alkuperäilmoitus

(Lomake painettuna)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.