70/1987

Alkuperäinen sopimus: 15/1950

GENEVEN PÖYTÄKIRJA (1987) tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen (GATT)

Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) osapuolet sekä Euroopan talousyhteisö (jäljempänä "osallistujat"),

käytyään neuvotteluja harmonoidun tavarankuvaus- ja -koodausjärjestelmän (jäljempänä "harmonoitu järjestelmä") aikaansaamiseksi tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (jäljempänä "yleissopimus") VIlI artiklan ja GATT:n neuvoston 12 päivänä heinäkuuta 1983 hyväksymän erityisen menettelyn mukaisesti, jolla nykyiset GATT-myönnytykset muunnetaan harmonoidun järjestelmän mukaisiksi,

ovat edustajiensa välityksellä sopineet seuraavasta:

1. Tähän pöytäkirjaan liitetty osallistujaa koskeva tullimyönnytysluettelo tulee yleissopimukseen kuuluvaksi luetteloksi päivänä tammikuuta 1988 sekä korvaa sanottuna ajankohtana ne osallistujan luettelot, jotka on liitetty yleissopimukseen ennen sanottua ajankohtaa.

2. a) Yleissopimuksen 11 artiklan 1 kappaleen b ja c kohdassa tarkoitettuun yleissopimuksessa olevaan ajankohtaan viittaamisen osalta on tähän pöytäkirjaan liitetyn tullimyönnytysluettelon mukaisen myönnytyksen kohteena olevan tuotteen osalta sovellettava ajankohta se, jolloin luettelo on liitetty tähän pöytäkirjaan, vaikuttamatta kuitenkaan sanottuna ajankohtana voimassa oleviin velvollisuuksiin.

b) Yleissopimuksen II artiklan 6 kappaleen a kohdassa tarkoitettuun yleissopimuksessa olevaan ajankohtaan viittaamisen osalta on tähän pöytäkirjaan liitetyn tullimyönnytysluettelon mukaisen myönnytyksen osalta sovellettava ajankohta se, jolloin luettelo on liitetty tähän pöytäkirjaan.

3. a) Osallistujat voivat liittää tullimyönnytysluettelonsa tähän pöytäkirjaan 31 päivään heinäkuuta 1987 mennessä. *

* Suomen osalta tullimyönnytysluettelo on liitetty yleissopimukseen 21 päivänä heinäkuuta 1987.

b) Tämä pöytäkirja on avoinna joko allekirjoittamalla tai muulla tavoin tapahtuvaa hyväksymistä varten 30 päivään syyskuuta 1987.

c) Tämä pöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

4. Tämä pöytäkirja talletetaan sopimuspuolia edustavan pääjohtajan huostaan, jonka on viipymättä toimitettava oikeaksi todistettu jäljennös pöytäkirjasta sekä sen 3 kappaleen mukaisia hyväksymisiä koskevat ilmoitukset yleissopimuksen osapuolille ja Euroopan talousyhteisölle.

5. Tämä pöytäkirja rekisteröidään Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan määräysten mukaisesti.

Tehty Genevessä 20 päivänä helmikuuta 1987 yhtenä kappaleena englannin, espanjan ja ranskan kielellä, jotka kaikki tekstit ovat todistusvoimaisia. Tähän pöytäkirjaan liitetyt luettelot ovat todistusvoimaisia englannin, espanjan tai ranskan kielellä siten kuin asianomaisessa luettelossa on määritetty.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.