69/1987

PÖYTÄKIRJA harmonoitua tavarankuvaus- ja -koodausjärjestelmää koskevan kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta

(tehty Brysselissä 24 päivänä kesäkuuta 1986)

Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 1950 allekirjoitetun tulliyhteistyöneuvoston perustamista koskevan yleissopimuksen osapuolet sekä Euroopan talousyhteisö,

katsoen, että on toivottavaa saattaa harmonoitua tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmää koskeva kansainvälinen yleissopimus (tehty Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 1983) voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988,

katsoen, että sanotun yleissopimuksen voimaantulo sanottuna ajankohtana jää epävarmaksi, jollei yleissopimuksen 13 artiklaan tehdä muutosta,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 1983 tehdyn harmonoitua tavarankuvaus- ja -koodausjärjestelmää koskevan yleissopimuksen (jäljempänä "yleissopimus") 13 artiklan 1 kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"1. Tämä yleissopimus tulee voimaan aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta, joka seuraa vähintään kolmen kuukauden kuluttua siitä, jolloin vähintään seitsemäntoista edellä 11 artiklassa tarkoitettua valtiota taikka tulli- tai talousliittoa on sen allekirjoittanut ratifioimisvaraumatta taikka tallettanut ratifioimis- tai liittymiskirjansa, kuitenkin aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 1988."

2 artikla

A. Tämä pöytäkirja tulee voimaan samanaikaisesti yleissopimuksen kanssa edellyttäen, että vähintään seitsemäntoista yleissopimuksen 11 artiklassa tarkoitettua valtiota taikka tulli- tai talousliittoa on tallettanut pöytäkirjaa koskevan hyväksymiskirjansa Tulliyhteistyöneuvoston pääsihteerin huostaan. Valtio taikka tulli- tai talousliitto ei kuitenkaan saa tallettaa tätä pöytäkirjaa koskevaa hyväksymiskirjaa, ellei se ole aikaisemmin allekirjoittanut tai samanaikaisesti allekirjoita yleissopimusta ratifioimisvaraumatta taikka ole aikaisemmin tallettanut tai samanaikaisesti talleta yleissopimusta koskevaa ratifioimis- tai liittymiskirjaa.

B. Valtio taikka tulli- tai talousliitto, joka tulee yleissopimuksen osapuoleksi tämän pöytäkirjan edellä olevan A kappaleen mukaisen voimaantulon jälkeen, tulee osapuoleksi pöytäkirjalla muutettuun yleissopimukseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.