66/1987

Annettu: 01.01.1988

Asetus tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Interlakenissa 20 päivänä toukokuuta 1987 tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamisesta tehty yleissopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 23 päivänä lokakuuta 1987 annetulla lailla (911/87) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 23 päivänä lokakuuta 1987 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan yhteisöjen neuvoston pääsihteeristön huostaan 29 päivänä lokakuuta 1987, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa tullihallitus.

3 §

Tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 23 päivänä lokakuuta 1987 annettu laki (911/87) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1987

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.