62/1987

PÖYTÄKIRJA

Allekirjoitettaessa tänään Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välistä sopimusta tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi (jäljempänä "sopimus") allekirjoittaneet ovat sopineet seuraavista määräyksistä, jotka ovat sopimuksen olennainen osa:

1. Sopimuksen 4 artiklan 2 kappale

Ratkaistaessa keskinäisin sopimuksin molemmissa sopimusvaltioissa asuvan luonnollisen henkilön asemaa on kiinnitettävä huomiota Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 1980 hyväksymän teollistuneiden maiden ja kehitysmaiden välisen malliverosopimuksen 4 artiklan 2 kappaleessa oleviin määräyksiin.

2. Sopimuksen 6 artikla

Jos sopimusvaltiossa asuvan yhtiön osakkeiden tai muiden yhtiöosuuksien omistus oikeuttaa osakkeiden tai yhtiöosuuksien omistajan hallitsemaan yhtiölle kuuluvaa kiinteää omaisuutta, voidaan tulosta, joka saadaan tällaisen hallintaoikeuden välittömästä käytöstä, sen vuokralle antamisesta tai muusta käytöstä, verottaa siinä sopimusvaltiossa, jossa kiinteä omaisuus on.

3. Sopimuksen 8 artikla

Sopimus ei vaikuta Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 1977 allekirjoitetun merenkulkusopimuksen määräyksiin, mikäli ne koskevat veroja, joihin sopimusta sovelletaan.

4. Sopimuksen 11 artiklan 3 kappale

Sopimuksen 11 artiklan 3 kappaleen estämättä rinnastetaan, Suomen osalta, Suomen Vientiluotto Oy:n tai Suomen Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy:n (Finnfund) sekä, Kiinan osalta, Kiinan Pankin ("the Bank of China") ja the China International Trust and Investment Corporation -nimisen yhtiön antamat lainat ja luotot sopimusvaltion kokonaan rahoittamiin saamisiin.

5. Sopimuksen 12 artiklan 2 kappale

Teollisen, kaupallisen tai tieteellisen välineistön käyttämisestä tai käyttöoikeudesta saadusta rojaltista suoritettava vero ei, sopimuksen 12 artiklan 2 kappaleen määräysten estämättä, saa olla suurempi kuin 10 prosenttia määrästä, joka vastaa 70 prosenttia rojaltien kokonaismäärästä.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1986 kahtena suomen-, kiinan- ja englanninkielisenä kappaleena kaikkien kolmen tekstin ollessa yhtä todistusvoimaiset. Tulkintaerimielisyyden sattuessa on englanninkielinen teksti ratkaiseva.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.