60/1987

PÖYTÄKIRJA

Allekirjoitettaessaan tänään Suomen tasavallan ja Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan välistä sopimusta tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi allekirjoittaneet ovat sopineet, että seuraavat määräykset ovat sopimuksen olennainen osa:

1. Sopimuksen 6 artikla

Jos Suomessa asuvan yhtiön osakkeiden tai muiden yhtiöosuuksien omistus oikeuttaa osakkeiden tai yhtiöosuuksien omistajan hallitsemaan yhtiölle kuuluvaa kiinteää omaisuutta, voidaan tulosta, joka saadaan tällaisen hallintaoikeuden välittömästä käytöstä, sen vuokralle antamisesta tai muusta käytöstä, verottaa Suomessa.

2. Sopimuksen 11 artikla

Sopimuksen 11 artiklan 1 kappaleen määräykset perustuvat siihen, että

a) Suomi sopimuksen allekirjoittamispäivänä voimassa olevan verolainsäädäntönsä mukaan vapauttaa tuloverosta koron, jonka henkilö, joka ei asu Suomessa saa obligaatioista, debentuureista, muista joukkovelkakirjoista sekä ulkomaalta Suomeen otetuista lainoista, joita ei ole katsottava lainansaajan omaan pääomaan rinnastettavaksi pääomansijoitukseksi, pankkiin tai muuhun rahalaitokseen talletetuista varoista, sekä ulkomaankaupassa syntyneistä tilisaamisista; ja

b) Jugoslavia sopimuksen allekirjoittamispäivänä voimassa olevan verolainsäädäntönsä mukaan ei peri tuloveroa korosta, joka maksetaan henkilölle, joka ei asu Jugoslaviassa.

Jos sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen jompikumpi sopimusvaltio tai molemmat sopimusvaltiot ryhtyvät kantamaan tuloveroa edellä mainitusta korosta, on sopimusvaltioiden ryhdyttävä neuvottelemaan keskenään sopimuksen 11 artiklan tarkistamiseksi.

3. Sopimuksen 13 artikla

Voitosta, joka saadaan Suomessa asuvan yhtiön osakkeiden tai muiden yhtiöosuuksien luovutuksesta, voidaan verottaa Suomessa, jos osakkeiden tai yhtiöosuuksien omistus oikeuttaa osakkeiden tai yhtiöoikeuksien omistajan hallitsemaan yhtiölle kuuluvaa kiinteää omaisuutta.

4. Sopimuksen 21 artikla

Suomessa asuvan yhtiön osakkeista tai muista yhtiöosuuksista voidaan verottaa Suomessa, jos osakkeiden tai yhtiöosuuksien omistus oikeuttaa osakkeiden tai yhtiöosuuksien omistajan hallitsemaan yhtiölle kuuluvaa kiinteää omaisuutta.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Belgradissa 8 päivänä toukokuuta 1986 kahtena englanninkielisenä kappaleena .

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.