24/1987

Annettu: 01.05.1987

Asetus Euroopan talousyhteisön kanssa eräiden viinien ja väkevien alkoholijuomien kaupasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 1986 Suomen tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välillä eräiden viinien ja väkevien alkoholijuomien kaupasta tehty sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 3 päivänä huhtikuuta 1987 annetulla lailla (423187) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 3 päivänä huhtikuuta 1987, on voimassa 1 päivästä tammikuuta 1987 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Euroopan talousyhteisön kanssa eräiden viinien ja väkevien alkoholijuomien kaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 3 päivänä huhtikuuta 1987 annettu laki (423187) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1987

Suomen Tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välinen SOPIMUS kirjeenvaihtona eräiden viinien ja väkijuomien kaupasta

Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 1986

Herra,

Minulla on kunnia viitata Euroopan talousyhteisön ja Suomen välisiin eräiden viinien ja väkijuomien keskinäistä kauppaa koskeviin neuvotteluihin. Ottaen huomioon Yhteisön ja Suomen yhteisen edun edistää Euroopan talousyhteisön ja Suomen tasavallan välisen 5 päivänä lokakuuta 1973 allekirjoitetun sopimuksen 1) 15 artiklan tarkoittamassa mielessä kaupan kehitystä tällä sektorilla, osapuolet ovat sopineet soveltavansa seuraavaa 1 päivästä tammikuuta 1987 lukien:

1. Alempana mainittujen pullotettujen viinien ja väkijuomien tullit asetetaan seuraaville tasoille:

a) tuotaessa Suomeen

- Yhteisöstä peräisin oleva pullotettu valkoviini,

joka kuuluu Suomen tullitariffin alanimikkeeseen

22.05 B 1 a..................................... vapaa

- pullotettu portviini, madeiraviini, sherry ja

Setubalista peräisin oleva muscatelviini, jotka

kuuluvat Suomen tullitariffin alanimikkeeseen

22.05 B 11 a.................................... vapaa

- skotlantilainen ja irlantilainen pullotettu

viski, joka kuuluu Suomen tullitariffin

alanimikkeeseen 22.09 D 1 b..................... Smk 1,5/l

- pullotettu konjakki, joka kuuluu Suomen

tullitariffin alanimikkeeseen 22.09 D 1 b....... Smk 2,5/l

b) tuotaessa Yhteisöön

- Suomesta peräisin oleva ja hyväksytyllä

aitoustodistuksella varustettu pullotettu votka 2),

joka kuuluu EC:n yhteisen tullitariffin

alanimikkeisiin 22.09 C IV a) ja 22.09 C V a)... 1 ECU/hl 3)

1) O.J. No L 328, 28.11.1973

2) Tässä sopimuksessa tarkoitettu votka määritellään seuraavasti: Suomesta peräisin oleva yksinomaan käymistietä saadusta viljamäskistä tislaamalla valmistettu votka, jonka alkoholipitoisuus on enintään 60 prosenttia tilavuudesta ja joka vastaa Yhteisössä ja sen jäsenvaltioissa voimassa olevia määräyksiä.

3) Tätä myönnytystä sovelletaan kokonaisuudessaan Espanjaan ja Portugaliin vuoden 1985 liittymissopimuksessa määrätyn siirtymäkauden päätyttyä. Siirtymäkauden aikana ei tullinalennusten soveltaminen Espanjassa ja Portugalissa saa johtaa suotuisampaan kohteluun Suomelle kuin Yhteisön muille jäsenmaille.

2. Suomen hallitus varmistaa, että:

- yllä mainituista myönnytyksistä johtuvat tuontikustannusten alennukset heijastuvat tarkasti Oy Alko Ab:n julkaistuihin vähittäismyyntihintoihin;

- Oy Alko Ab sisällyttää tuotevalikoimaansa ja vähittäismyyntiluetteloonsa eräitä Yhteisöstä peräisin olevia "Weinbrand"-laatuja.

3. Kaikista tämän sopimuksen toimintaan liittyvistä kysymyksistä käydään neuvotteluja, mikäli jompikumpi sopimuspuoli sitä pyytää.

Sopimuspuolet voivat molempien osapuolten suostumuksella muuttaa sopimusta johtuen erityisesti kyseessä olevien tuotteiden kaupan kehityksestä.

Tämä sopimus voidaan lopettaa, mikäli jompikumpi osapuoli ilmoittaa siitä kirjallisesti vähintään vuotta aikaisemmin, edellyttäen, että asiasta on yllä mainitulla tavalla neuvoteltu.

Olisin kiitollinen, mikäli vahvistaisitte, että hallituksenne hyväksyy yllä esitetyn.

Ottakaa vastaan korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 1986

Herra,

Minulla on kunnia myöntää vastaanottaneeni tänään päivätty seuraavan sisältöinen kirjeenne:

Minulla on kunnia viitata Euroopan talousyhteisön ja Suomen välisiin eräiden viinien ja väkijuomien keskinäistä kauppaa koskeviin neuvotteluihin. Ottaen huomioon Yhteisön ja Suomen yhteisen edun edistää Euroopan talousyhteisön ja Suomen tasavallan välisen 5 päivänä lokakuuta 1973 allekirjoitetun sopimuksen) 15 artiklan tarkoittamassa mielessä kaupan kehitystä tällä sektorilla, osapuolet ovat sopineet soveltavansa seuraavaa 1 päivästä tammikuuta 1987 lukien:

1. Alempana mainittujen pullotettujen viinien ja väkijuomien tullit asetetaan seuraaville tasoille:

a) tuotaessa Suomeen

- Yhteisöstä peräisin oleva pullotettu valkoviini,

joka kuuluu Suomen tullitariffin alanimikkeeseen

22.05 B 1 a..................................... vapaa

- pullotettu portviini, madeiraviini, sherry ja

Setubalista peräisin oleva muscatelviini, jotka

kuuluvat Suomen tullitariffin alanimikkeeseen

22.05 B 11 a.................................... vapaa

- skotlantilainen ja irlantilainen pullotettu

viski, joka kuuluu Suomen tullitariffin

alanimikkeeseen 22.09 D 1 h..................... Smk 1,5/1

- pullotettu konjakki, joka kuuluu Suomen

tullitariffin alanimikkeeseen 22.09 D 1 b....... Smk 2,5/1

b) tuotaessa Yhteisöön

- Suomesta peräisin oleva ja hyväksytyllä

aitoustodistuksella varustettu pullotettu votka 2),

joka kuuluu EC:n yhteisen tullitariffin

alanimikkeisiin 22.09 C IV a) ja 22.09 C V a).... 1 ECU/hl 3)

1) O.J. No L 328, 28.11.1973

2) Tässä sopimuksessa tarkoitettu votka määritellään seuraavasti: Suomesta peräisin oleva yksinomaan käymistietä saadusta viljamäskistä tislaamalla valmistettu votka, jonka alkoholipitoisuus on enintään 60 prosenttia tilavuudesta ja joka vastaa Yhteisössä ja sen jäsenvaltioissa voimassa olevia määräyksiä.

3) Tätä myönnytystä sovelletaan kokonaisuudessaan Espanjaan ja Portugaliin vuoden 1985 liittymissopimuksessa määrätyn siirtymäkauden päätyttyä. Siirtymäkauden aikana ei tullinalennusten soveltaminen Espanjassa ja Portugalissa saa johtaa suotuisampaan kohteluun Suomelle kuin Yhteisön muille jäsenmaille.

2. Suomen hallitus varmistaa, että:

- yllä mainituista myönnytyksistä johtuvat tuontikustannusten alennukset heijastuvat tarkasti Oy Alko Ab:n julkaistuihin vähittäismyyntihintoihin;

- Oy Alko Ab sisällyttää tuotevalikoimaansa ja vähittäismyyntiluetteloonsa eräitä Yhteisöstä peräisin olevia "Weinbrand"-laatuja.

3. Kaikista tämän sopimuksen toimintaan liittyvistä kysymyksistä käydään neuvotteluja, mikäli jompikumpi sopimuspuoli sitä pyytää.

Sopimuspuolet voivat molempien osapuolten suostumuksella muuttaa sopimusta johtuen erityisesti kyseessä olevien tuotteiden kaupan kehityksestä.

Tämä sopimus voidaan lopettaa, mikäli jompikumpi osapuoli ilmoittaa siitä kirjallisesti vähintään vuotta aikaisemmin, edellyttäen, että asiasta on yllä mainitulla tavalla neuvoteltu.

Olisin kiitollinen, mikäli vahvistaisitte, että hallituksenne hyväksyy yllä esitetyn.

Minulla on kunnia vahvistaa, että hallitukseni hyväksyy ratifiointivaraumin kirjeenne sisällön.

Ottakaa vastaan korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.