91/1986

Alkuperäinen sopimus: 15/1950

Annettu: 01.01.1987

Asetus tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen (GATT) liitettyyn Suomen tullimyönnytysluetteloon tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) asianomaisten määräysten perusteella tehty muutos yleissopimukseen liittyvään Suomen tullimyönnytysluetteloon, joka on hyväksytty 5 päivänä joulukuuta 1986 annetulla lailla (883/86) ja jonka tasavallan presidentti on niin ikään hyväksynyt 5 päivänä joulukuuta 1986, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987 kuin siitä on sovittu.

2 §

Tällä asetuksella muutetaan Suomen tullimyönnytysluetteloa, sellaisena kuin se on tullimyönnytysluettelon muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1980 annettuun asetukseen (324/80) liittyvässä luettelossa, poistamalla luettelosta lupiininsiemenet tullitariffin nimikkeessä 12.03.

3 §

Tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen (GATT) liitettyyn Suomen tullimyönnytysluetteloon tehdyn muutoksen hyväksymisestä 5 päivänä joulukuuta 1986 annettu laki (883/86) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1986

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.