88/1986

SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välillä talousvyöhykkeen, kalastusvyöhykkeen ja mannerjalustan rajaamisesta Suomenlahdella ja Itämeren koillisosassa

Suomen tasavallan hallitus ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallitus,

pitäen lähtökohtanaan molempien maiden välisiä ystävällisiä naapuruussuhteita, jotka perustuvat Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välillä ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta 6 päivänä huhtikuuta 1948 tehtyyn sopimukseen,

nojautuen Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen kesken merialueiden ja mannermaajalustan rajoista Suomenlahdella 20 päivänä toukokuuta 1965 tehtyyn sopimukseen, Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen kesken mannermaajalustan rajasta Suomen ja Neuvostoliiton välillä Itämeren koillisosassa 5 päivänä toukokuuta 1967 tehtyyn sopimukseen ja Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen kesken Suomen ja Neuvostoliiton lainkäyttövallan alueiden rajaamisesta kalastuksen alalla Suomenlahdella ja Itämeren koillisosassa 25 päivänä helmikuuta 1980 tehtyyn sopimukseen,

ottaen huomioon molempien maiden pyrkimyksen turvata luonnonvarojen säilyttäminen ja hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla sekä muut kansainvälisen oikeuden mukaiset etunsa merialueilla rannikoittensa edustalla,

ottaen huomioon YK:n vuoden 1982 merioikeusyleissopimuksen, jonka kumpikin sopimuspuoli on allekirjoittanut,

haluten määrittää Suomen ja Neuvostoliiton rannikoiden edustalla olevien merivyöhykkeiden rajat Suomenlahdella ja Itämeren koillisosassa,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Talousvyöhykkeen, kalastusvyöhykkeen ja mannerjalustan rajana Suomen ja Neuvostoliiton välillä Suomenlahdella ja Itämeren koillisosassa on se linja, joka on määritelty Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen kesken merialueiden ja mannermaajalustan rajoista Suomenlahdella 20 päivänä toukokuuta 1965 tehdyssä sopimuksessa, Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen kesken mannermaajalustan rajasta Suomen ja Neuvostoliiton välillä Itämeren koillisosassa 5 päivänä toukokuuta 1967 tehdyssä sopimuksessa ja Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen kesken Suomen ja Neuvostoliiton lainkäyttövallan alueiden rajaamisesta kalastuksen alalla Suomenlahdella ja Itämeren koillisosassa 25 päivänä helmikuuta 1980 tehdyssä sopimuksessa.

2 artikla

Tämä sopimus on ratifioitava ja se tulee voimaan ratifioimiskirjojen vaihtopäivästä lukien.

Ratifioimiskirjojen vaihto suoritetaan Helsingissä ensi tilassa.

Tehtiin Moskovassa 5 päivänä helmikuuta 1985 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.