85/1986

Annettu: 01.12.1986

Asetus INMARSATin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään Yhdistyneiden Kansakuntien erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen samoin kuin Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä sekä eräille muillekin kansainvälisille elimille myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista 14 päivänä kesäkuuta 1958 annetun lain (386/58) nojalla:

1 §

Lontoossa 1 päivänä joulukuuta 1981 INMARSATin erioikeuksista ja vapauksista tehty pöytäkirja, jonka allekirjoittamisesta tasavallan presidentti on päättänyt 14 päivänä toukokuuta 1982 ja joka on allekirjoitettu 25 päivänä toukokuuta 1982, on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä pöytäkirjan soveltamisesta antaa tarvittaessa asianomainen ministeriö.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1986.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1986

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.