81/1986

Annettu: 01.11.1986

Asetus Pariisissa vuonna 1971 tarkistetun yleismaailmallisen tekijänoikeussopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Pariisissa 24 päivänä heinäkuuta 1971 tarkistettu yleismaailmallinen tekijänoikeussopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetulla lailla (772/86) ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 11 päivänä heinäkuuta 1986 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtajan huostaan 1 päivänä elokuuta 1986, tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Suomen lain mukaista suojaa ei myönnetä, jos 1 §:ssä mainitussa sopimuksessa tarkoitetun teoksen suoja-aika on päättynyt siinä maassa, jossa teos on ensiksi julkaistu. Julkaisemattomalle teokselle ei myönnetä suojaa, jos suoja-aika on päättynyt siinä maassa, jonka kansalainen tekijä on.

Se, missä maassa teos katsotaan ensiksi julkaistuksi, määräytyy 1 momenttia sovellettaessa sopimuksen IV artiklan 5 ja 6 kappaleen mukaisesti.

3 §

Pariisissa vuonna 1971 tarkistetun yleismaailmallisen tekijänoikeussopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 11 päivänä heinäkuuta 1986 annettu laki (772/86) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä marraskuuta 1986.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 1986

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.