75/1986

Annettu: 1.11.1986

Asetus Sambian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Suomen tasavallan ja Sambian tasavallan välillä 18 päivänä syyskuuta 1986 tapahtuneella noottienvaihdolla tehty sopimus molemminpuolisesta viisumivapaudesta tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1986.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 1986

Sambian kanssa tehty viisumivapaussopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Suomen Lusakassa oleva suurlähettiläs Sambian ulkoasiainministerille

Lusakassa 18 päivänä syyskuuta 1986

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne, että Suomen hallitus, joka haluaa helpottaa matkustamista Suomen ja Sambian välillä, on valmis, ottaen huomioon 12 päivänä heinäkuuta 1957 tehdyn sopimuksen passintarkastuksen poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla, tekemään sopimuksen Sambian hallituksen kanssa seuraavin ehdoin:

1. Suomen kansalaiset, joilla on voimassaoleva Suomen passi, ovat esteettömiä tulemaan Sambiaan minkä tahansa laillisen rajanylityspaikan kautta ja oleskelemaan siellä enintään kolmen kuukauden ajan hankkimatta viisumia.

2. Sambian kansalaiset, joilla on voimassaoleva Sambian passi, ovat esteettömiä tulemaan Suomeen minkä tahansa laillisen rajanylityspaikan kautta ja oleskelemaan siellä enintään kolmen kuukauden ajan hankkimatta viisumia. Tämä kolmen kuukauden aika lasketaan saapumisesta mihin tahansa pohjoismaahan, joka on 12 päivänä heinäkuuta 1957 passintarkastuksen poistamisesta pohjoismaiden välisillä rajoilla tehdyn sopimuksen osapuoli. Oleskelu missä tahansa näistä valtioista Suomeen saapumista edeltävän kuuden kuukauden aikana otetaan huomioon edellä mainittua kolmen kuukauden aikaa laskettaessa.

3. Viisumipakon poistaminen ei kuitenkaan vapauta Sambiaan saapuvia Suomen kansalaisia eikä Suomeen saapuvia Sambian kansalaisia noudattamasta niitä Sambian ja Suomen lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ulkomaalaisten maahantuloa ja tilapäistä tai pysyvää oleskelua maassa. He eivät saa tehdä työtä tai harjoittaa ammattia palkkaa vastaan tai korvauksetta hankkimatta työlupaa.

4. Molempien valtioiden viranomaisilla on oikeus kieltää toisen valtion epäsuotavina pidettävien kansalaisten maahantulo tai maassa oleskelu.

5. Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1986.

6. Kumpikin hallitus voi yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi tilapäisesti keskeyttää edelläolevien määräysten soveltamisen kokonaan tai osaksi. Tästä keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava toiselle hallitukselle diplomaattiteitse.

7. Kumpikin hallitus voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti diplomaattiteitse, jolloin irtisanominen tulee voimaan kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

Mikäli edellä olevat määräykset ovat hallituksenne hyväksyttävissä, ehdotan, että tämä nootti ja Teidän Ylhäisyytenne vastausnootti muodostavat hallitustemme välisen sopimuksen asiasta.

Vastaanottakaa, Teidän Ylhäisyytenne, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

NOOTTIENVAIHTO 2. Sambian ulkoasiainministeri Suomen Lusakassa olevalle suurlähettiläälle

Lusakassa 18 päivänä syyskuuta 1986

Teidän Ylhäisyytenne,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni 18 päivänä syyskuuta 1986 päivätty noottinne, joka kuuluu seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Suomen edelläolevan nootin teksti.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Minulla on edelleen kunnia vahvistaa, että edelläolevan nootin 1--7 kohtiin sisältyvät ehdotukset ovat Sambian tasavallan hallituksen hyväksyttävissä ja että ne muodostavat hallitustemme välisen sopimuksen.

Vastaanottakaa, Ylhäisyys, korkeimman kunnioituksen vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.