68/1986

Annettu: 04.10.1986

Asetus kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

New Yorkissa 18 päivänä joulukuuta 1979 tehty kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 8 päivänä elokuuta 1986 annetulla lailla (685/86) ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 8 päivänä elokuuta 1986 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 4 päivänä syyskuuta 1986, tulee voimaan 4 päivänä lokakuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 8 päivänä elokuuta 1986 annettu laki (685/86) ja tämä asetus tulevat voimaan 4 päivänä lokakuuta 1986.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 1986

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.