52/1986

Annettu: 01.08.1986

Asetus Maailman postiliiton perussopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Hampurissa 27 päivänä heinäkuuta 1984 tehty Maailman postiliiton perussopimuksen (SopS 17/67) kolmas lisäpöytäkirja, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 30 päivänä toukokuuta 1986 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Sveitsin valaliiton hallituksen huostaan 19 päivänä kesäkuuta 1986, on voimassa 1 päivästä tammikuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa posti- ja telehallitus.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1986.

Naantalissa 11 päivänä heinäkuuta 1986

Alkuperäinen sopimus: 17/1967

Kolmas lisäpöytäkirja Maailman postiliiton perussopimukseen

Ottaen huomioon Wienissä 10 heinäkuuta 1964 solmitun Maailman postiliiton perussopimuksen artiklan 30, § 2 ovat Hampuriin kongressiin kokoontuneet Maailman postiliiton jäsenmaiden hallitusten täysivaltaiset edustajat hyväksyneet, ratifiointivaraumin, seuraavat muutokset mainittuun perussopimukseen.

I artikla

(Muutettu artikla 13)

Liiton elimet

1. Liiton elimet ovat kongressi, toimeenpanoneuvosto, neuvoa-antava postitutkimusten neuvosto ja kansainvälinen toimisto.

2. Liiton pysyvät elimet ovat toimeenpanoneuvosto, neuvoa-antava postitutkimusten neuvosto ja kansainvälinen toimisto.

II artikla

Artikla 16

Hallinnolliset konferenssit

(Artikla 16 poistettu)

III artikla

Artikla 19

Erityiskomissiot

(Artikla 19 poistettu)

IV artikla

(Muutettu artikla 20)

Kansainvälinen toimisto

Liiton sijaintipaikassa toimiva keskusvirasto, nimellä Maailman postiliiton kansainvälinen toimisto, jota johtaa pääjohtaja, toimeenpanoneuvoston valvonnassa, on postihallintojen yhteys-, tiedotus- ja neuvotteluelin.

V artikla

(Muutettu artikla 31)

Yleisohjesäännön, yleissopimuksen ja sopimusten muuttamInen

1. Yleisohjesäännössä, yleissopimuksessa ja sopimuksissa määrätään niitä koskevien ehdotusten hyväksymisehdot.

2. Pykälässä 1 tarkoitetut sopimukset tulevat voimaan samanaikaisesti ja niillä on sama voimassaoloaika. Siitä päivästä, jonka kongressi on määrännyt näiden sopimusten voimaantulopäiväksi, edellisen kongressin vastaavat sopimukset kumotaan.

VI artikla
Lisäpöytäkirjaan ja muihin liiton sopimuksiin liittyminen

1. Jäsenmaat, jotka eivät ole allekirjoittaneet tätä pöytäkirjaa, voivat siihen liittyä milloin tahansa.

2. Jäsenmaat, jotka ovat osallisena kongressin uusimissa sopimuksissa, mutta jotka eivät ole niitä allekirjoittaneet, ovat velvollisia liittymään niihin mahdollisimman pian.

3. Pykälissä 1 ja 2 tarkoitettujen tapausten liittymisasiakirjat toimitetaan diplomaattiteitse Sveitsin valaliiton hallitukselle, joka ilmoittaa tallettamisesta jäsenmaille.

VII artikla
Maailman postiliiton perussopimuksen lisäpöytäkirjan voimaan tulo ja voimassaoloaika

Tämä lisäpöytäkirja tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 1986 ja on voimassa määräämättömän ajan.

Tämän vakuudeksi jäsenmaiden hallitusten täysivaltaiset edustajat ovat laatineet tämän lisäpöytäkirjan, jolla on sama voima ja sama arvo kuin jos sen määräykset olisivat itse perussopimuksessa, ja allekirjoittaneet sitä yhden kappaleen, jota säilytetään Sveitsin valaliiton hallituksen arkistossa. Kongressin kokoontumismaan hallitus luovuttaa siitä jäljennöksen jokaiselle asianosaiselle.

Tehty Hampurissa, 27 heinäkuuta 1984.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.