49/1986

Annettu: 30.06.1986

Asetus linjakonferenssien käyttäytymissääntöjä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Linjakonferenssien käyttäytymissäännöistä Genevessä 6 päivänä huhtikuuta 1974 tehty yleissopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 20 päivänä joulukuuta 1985 annetulla lailla (468/86) ja johon liittymisestä tasavallan presidentti on päättänyt niin ikään 20 päivänä joulukuuta 1985 ja jota koskeva liittymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 31 päivänä joulukuuta 1985, tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yleissopimukseen liittymisen yhteydessä Suomi on tehnyt seuraavat varaumat:

1. Yleissopimuksen 2 ja 3 artiklan sekä 14 artiklan 9 kappaleen määräyksiä ei sovelleta vastavuoroisuuden perusteella Suomen ja OECD-valtion väliseen linjakonferenssiliikenteeseen.

2. Liikenteessä, johon yleissopimuksen 3 artikla soveltuu, tämän artiklan viimeisen lauseen tulkitaan tarkoittavan:

a) ennen kuin kahden maan välistä liikennettä koskevista asioista äänestetään, nämä kaksi kansallisten linjavarustamoiden ryhmää yhtenäistävät kantansa.

b) tämä lause ei koske kaikkia konferenssisopimuksessa käsiteltyjä asioita, vaan vain niitä asioita, jotka konferenssisopimuksen mukaan vaativat molempien kansallisten linjavarustamoiden ryhmien suostumuksen.

3 §

Yleissopimukseen liittymisen yhteydessä Suomi on antanut selityksen, joka koskee linjakonferenssien ulkopuolella olevien linjavarustamoiden oikeutta kaupallisten periaatteiden mukaiseen vapaaseen kilpailuun.

4 §

Linjakonferenssien käyttäytymissääntöjä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä yleissopimuksen soveltamisesta 20 päivänä joulukuuta 1985 annettu laki (468/86) ja tämä asetus tulevat voimaan 30 päivänä kesäkuuta 1986.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1986

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.