37/1986

Annettu: 12.5.1986

Asetus Maailman matkailujärjestön kanssa tehdyn WTO:n Euroopan aluekomission 16. kokouksen pitämistä Helsingissä 12-14 päivänä toukokuuta 1986 koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään Yhdistyneiden Kansakuntien erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen samoin kuin Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä sekä eräille muillekin kansainvälisille elimille myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista 14 päivänä kesäkuuta 1958 annetun lain (386/58) nojalla:

1 §

Madridissa 18 päivänä huhtikuuta 1986 Suomen hallituksen ja Maailman matkailujärjestön välillä tehty WTO:n Euroopan aluekomission 16. kokouksen pitämistä Helsingissä 12--14 päivänä toukokuuta 1986 koskeva sopimus on voimassa 18 päivästä huhtikuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä toukokuuta 1986 ja on voimassa 25 päivään toukokuuta 1986.

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 1986

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.