35/1986

PÖYTÄKIRJA Suomen tasavallan hallituksen ja Tunisian tasavallan hallituksen välisen kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen soveltamisesta

On sovittu seuraavasta:

I. 2 artiklan 2 kohdan osalta:

Asianomaiset viranomaiset tiedottavat toisilleen niistä ehdotuksista, joita yritykset toimittavat niille näiden kuljetusten järjestelyistä;

näiden ehdotusten tulee sisältää seuraavat tiedot:

a) liikenteenharjoittajan toiminimi,

b) liikenteen ajanjakso ja vuorotiheys,

c) tariffisuunnitelma,

d) reittikaavio,

e) mahdollisesti liikenteen erityisehtoja.

Sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten hyväksyttyä yllä tarkoitetut ehdotukset kumpikin niistä toimittaa toiselle maansa alueella sijaitsevaa matkaosuutta koskevan luvan.

Lupahakemukset on osoitettava asianomaiselle viranomaiselle viimeistään 60 päivää ennen matkan suunniteltua suorittamispäivämäärää.

II. 5 artiklan osalta:

1. Tavarakuljetuksissa käytettävät luvat ovat liitteiden 1 ja 2 mukaisia.

2. Suomen alueella voimassa olevissa luvissa on vasemmassa yläkulmassa kirjaimet SF; Tunisian alueella voimassa olevissa luvissa kirjaimet T.N.

III. 6 artiklan osalta:

Sopimuksen ensimmäiseksi soveltamisvuodeksi lupien vuosittainen määrä, joka kummankin maan liikenteenharjoittajilla on oikeus käyttää toisen maan alueella, on määrätty kolmeksisadaksi.

IV. 7 artiklan osalta:

Erityislupahakemukset tulee toimittaa seuraaviin osoitteisiin:

a) suomalaisten liikenteenharjoittajien osalta:

  Ministère de l'Equipment,
  Direction Générale des Ponts et Chaussées
  Avenue Habid Cherita -- Cité Jardin -- Tunis, Tunisie
  telex T.B.H. 12.428

b) tunisialaisten liikenteenharjoittajien osalta:

  Tie- ja vesirakennushallitus
  Opastinsilta 11--12
  SF-00520 Helsinki, Suomi
  telex 124589 tvh sf

V. 5, 6, 8, 13, 14 ja 15 artiklan osalta:

Asianomaiset viranomaiset ovat:

a) Suomen tasavallassa:

  Liikenneministeriö
  Tieliikenneosasto
  Eteläesplanadi 16
  SF-00130 Helsinki, Suomi
  telex 125472 limin sf

b) Tunisian tasavallassa:

  Ministère des Transports et des Communications
  Direction Générale des Transports Terrestres
  19, rue Mohamed El Agrebi
  Tunis 1002, Tunisie
  telex trater 13352

Tehty Tunisiassa 14 päivänä joulukuuta 1984 kahtena ranskankielisenä alkuperäiskappaleena, joiden kummankin tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.