33/1986

Annettu: 01.04.1986

Asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Genevessä 1 päivänä toukokuuta 1971 tehty, Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 allekirjoitettavaksi avattua liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävä eurooppalainen sopimus, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 15 päivänä helmikuuta 1985 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 1 päivänä huhtikuuta 1985, tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen ratifioinnin yhteydessä Suomi on tehnyt seuraavat varaumat:

1. Varauma sopimuksen liitteen 17 kohtaan (muutos yleissopimuksen 1 liitteen B-osan 2 ja 3 kohtaan: vaarallinen alamäki ja jyrkkä ylämäki). Suomi varaa oikeuden käyttää vaarallista alamäkeä osoittavana liikennemerkkinä yleissopimuksen merkkiä A 2c merkin A 2a sijasta. Samoin jyrkkää ylämäkeä osoittavana merkkinä käytetään merkkiä A 3c merkin A 3a sijasta.

2. Varauma sopimuksen liitteen 22 kohtaan (muutos yleissopimuksen 4 liitteen huomautukseen ja A-osaan: kielto- tai rajoitusmerkit). Suomi varaa oikeuden käyttää punaista vinoviivaa yleissopimuksen merkkejä C 3a-C 3k vastaavissa liikennemerkeissä.

3 §

Sopimuksen ratifioinnin yhteydessä Suomi on tehnyt sopimuksen 11 artiklan 3 kohdan nojalla seuraavan ilmoituksen:

Varaumat, jotka Suomi on tehnyt liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen 18 artiklaan, 5 liitteen F-osan johtolauseeseen sekä 4 ja 5 kohtaan sekä 5 liitteen F-osan 6 kohtaan, koskevat myös tätä sopimusta.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1986.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1986

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.