31/1986

Annettu: 01.04.1986

Asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 tehty liikennemerkkejä ja -opasteita koskeva yleissopimus, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 15 päivänä helmikuuta 1985 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 1 päivänä huhtikuuta 1985, tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yleissopimuksen ratifioinnin yhteydessä Suomi on tehnyt seuraavat varaumat:

1. Varauma yleissopimuksen 10 artiklan 6 kohtaan ja 2 liitteen B-osan 2 kohdan a(iii)-alakohtaan (Pakollisen pysäyttämisen ennakkovaroitus). Suomi varaa oikeuden käyttää pakollisen pysäyttämisen ennakkovaroitusmerkkinä merkkiä "VÄISTÄ" varustettuna lisäkilvellä, joka sisältää tunnuksen "STOP" ja osoittaa etäisyyden pakolliseen pysäyttämiseen.

2. Varauma yleissopimuksen 18 artiklaan

(Paikkakuntakilvet). Suomi varaa oikeuden olla käyttämättä merkkejä E 9a tai E 9b osoittamassa taajaman alkamista tai merkkejä E 9C tai E 9d osoittamassa taajaman loppumista. Näiden merkkien sijasta käytetään symbolimerkkejä. Merkkiä

E 9b vastaavaa merkkiä käytetään paikannimeä osoittavana liikennemerkkinä, mutta tällä merkillä ei ole samaa merkitystä kuin merkillä E 9b.

3. Varauma yleissopimuksen 5 liitteen F-osan johtolauseeseen sekä 4 ja 5 kohtaan (Moottoritien ja moottoriliikennetien merkit). Suomi varaa oikeuden käyttää vihreää väriä merkkien E 15

E 18 pohjavärinä.

4. Varauma yleissopimuksen 5 liitteen F-osan 6 kohtaan (Linja-auto- tai raitiovaunupysäkkiä osoittavat merkit). Suomi varaa oikeuden käyttää linja-auto- ja raitiovaunupysäkkejä osoittavia merkkejä, jotka eroavat muodoltaan ja väriltään merkeistä E 19 ja E 20.

3 §

Yleissopimuksen ratifioinnin yhteydessä Suomi on tehnyt yleissopimuksen 46 artiklan 2 kohdan nojalla seuraavat ilmoitukset:

1. Suomi on valinnut mallin Aa mukaisen varoitusmerkin.

2. Suomi on valinnut mallin B 2a mukaisen pysähtymismerkin.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1986.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1986

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.