30/1986

Annettu: 01.04.1986

Asetus tieliikennettä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 tehty tieliikennettä koskeva yleissopimus, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 15 päivänä helmikuuta 1985 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 1 päivänä huhtikuuta 1985, tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yleissopimuksen ratifioinnin yhteydessä Suomi on tehnyt seuraavat varaumat:

1. Varauma yleissopimuksen 11 artiklan 1 kohdan a)-alakohtaan (Ohittaminen). Suomi varaa oikeuden säätää Suomen laissa, että polkupyöräilijä ja mopoilija saavat aina ohittaa muun ajoneuvon kuin polkupyörän tai mopon oikealta.

2. Varauma yleissopimuksen 18 artiklan 2 ja 3 kohtaan (Väistämisvelvollisuus). Suomi varaa oikeuden säätää Suomen laissa, että jokaisen polulta tai tilustieltä muunlaiselle tielle tai tiehen rajoittuvalta kiinteistöltä tielle tulevan kuljettajan on väistettävä kaikkea tällä tiellä kulkevaa liikennettä.

3. Varauma yleissopimuksen 33 artiklan 1 kohdan c)- ja d)-alakohtaan (Kauko- ja lähivalojen käyttö). Suomi varaa oikeuden säätää Suomen laissa, että moottorikäyttöisessä ajoneuvossa on taajaman ulkopuolella ajettaessa aina käytettävä kaukovaloja tai lähivaloja. Jokaisessa ajoneuvossa on käytettävä kaukovaloja tai lähivaloja, kun ajetaan pimeässä tai hämärässä tai kun näkyvyys on riittämätön sään vuoksi tai muusta syystä. Sumuvaloja saa käyttää vain sumussa tai kovassa sateessa tai lumisateessa. Tällöin niitä voi käyttää lähivalojen sijasta edellyttäen, että samalla käytetään myös seisontavaloja.

3 §

Yleissopimuksen ratifioinnin yhteydessä Suomi on tehnyt yleissopimuksen 45 artiklan 4 kohdan nojalla seuraavan ilmoituksen:

Suomi on valinnut tunnuksen SF käytettäväksi rekisteröimissään ajoneuvoissa kansainvälisessä liikenteessä.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1986.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1986

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.