29/1986

Annettu: 01.04.1986

Asetus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Bernissä 19 päivänä syyskuuta 1979 Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta tehty yleissopimus, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 15 päivänä marraskuuta 1985 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 9 päivänä joulukuuta 1985, tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yleissopimuksen ratifioinnin yhteydessä Suomi on tehnyt seuraavan varauman:

Suomi ei sovella yleissopimusta sen liitteissä II ja III mainittuihin seuraaviin lajeihin:

Liitteessä II mainitut lajit:

-- susi, Canis lupus

-- karhu, Ursus arctos

-- kanahaukka, Accipiter gentilis

Liitteessä III mainitut lajit:

-- lapinmyyrä, Microtus ratticeps

-- kyy, Vipera berus

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1986.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1986

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.