28/1986

PÖYTÄKIRJA

Allekirjoitettaessa tänään Suomen tasavallan hallituksen ja Thaimaan kuningaskunnan hallituksen välistä sopimusta tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi allekirjoittaneet ovat sopineet, että seuraavat määräykset ovat sopimuksen olennainen osa.

Sopimuksen 5 artikla

On sovittu, että 5 artiklan 6 kappaletta sovellettaessa sanonnan "pääasiallisesti" katsotaan tarkoittavan, että henkilön muiden kuin siellä mainittujen yritysten puolesta harjoitetulla toiminnalla on niin vähäinen merkitys verrattuna hänen toimintaansa siellä mainittujen yritysten puolesta, että henkilön itse asiassa voidaan katsoa työskentelevän yksinomaan viimeksi mainittujen yritysten puolesta.

Sopimuksen 5 artikla ja 6 artikla

Sopimuksen 7 artiklaa sovellettaessa katsotaan, Thaimaan osalta, maatilan tai plantaasin muodostavan sopimuksen 5 artiklassa tarkoitetun kiinteän toimipaikan. Suomen verolainsäädännön mukaan maataloudesta tai metsätaloudesta saatua tuloa käsitellään kiinteästä omaisuudesta saatuna tulona. Tämän mukaisesti tuloa, joka saadaan Suomessa harjoitetusta maataloudesta tai metsätaloudesta, käsitellään sopimuksen 6 kappaleessa tarkoitettuna kiinteästä omaisuudesta saatuna tulona.

Sopimuksen 17 artikla

Sopimuksen 17 artiklan 4 kappaleessa tarkoitetun edun saamiseksi on epätietoisuutta sisältävissä tapauksissa esitettävä olennaisesta avustuksesta näyttöä siinä valtiossa, jossa toimintaa harjoitetaan, sillä tavoin kuin sovitaan sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisellä keskinäisellä sopimuksella.

Thaimaan osalta käsite "yleiset varat" käsittää hyväntekeväisyysjärjestöiltä tai -laitoksilta saadut varat.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Bangkokissa 25 päivänä huhtikuuta 1985 kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.