21/1986

Annettu: 10.3.1986

Asetus Indonesian kanssa eräiden tekstiilituotteiden Indonesiasta tapahtuvan tuonnin valvomisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain (157/74) 1 ja 3 § nojalla:

1 §

Jakartassa 9 päivänä lokakuuta 1985 Suomen hallituksen ja Indonesian hallituksen välillä eräiden tekstiilituotteiden Indonesiasta tapahtuvan tuonnin valvomisesta tehty sopimus on voimassa 1 päivästä tammikuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tullilaitoksen tehtävänä on seurata edellä mainitun sopimuksen nojalla tapahtuvaa tavaroiden maahantuontia.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä maaliskuuta 1986.

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1986

Indonesian kanssa eräiden tekstiilituotteiden Indonesiasta tapahtuvan tuonnin valvomisesta tehty SOPIMUS

Jakartassa 8 ja 9 päivänä lokakuuta 1985 Suomen valtuuskunnan ja Indonesian valtuuskunnan välillä käytyjen neuvottelujen aikana, jotka molemmat osapuolet ovat MFA:n jäseniä, sovittiin molempien valtuuskuntien välillä seuraavasta:

1. Suomi sallii automaattisesti indonesialaista alkuperää olevien tämän sopimuksen liitteessä I mainittujen tekstiilituotteiden maahantuonnin edellyttäen, että tällainen Suomeen tapahtuva tuonti on varustettu vientiluvalla, jonka muodostaa liitteen II mukainen alkuperätodistus. Vientiluvan tulee olla asianomaisten vahvistama. Vientilisenssissä mainittu laivauspäivämäärä katsotaan vientipäivämääräksi. Suomi myöntää automaattisesti tuontilisenssejä näille tuotteille Indonesian viranomaisten antamaa alkuperäistodistusta vastaan.

2. Suomi ja Indonesia suostuvat jomman kumman osapuolen pyynnöstä neuvottelemaan keskenään keskinäiseen tekstiilikauppaansa liittyvistä kysymyksistä ja erityisesti jokaisesta tämän pöytäkirjan toteuttamisesta aiheutuneesta kysymyksestä. Kun on kyse Suomeen tapahtuvien tuontimäärien kehityksestä, kuten huomattavasta yhtäkkisestä kasvusta, pidetään tällaiset neuvottelut niin pian kuin mahdollista.

3. Indonesia toimittaa Suomelle kahden kuukauden välein kumulatiiviset tilastotiedot tekstiilituotteista, joille on myönnetty vientilupa Suomeen. Suomi toimittaa Indonesialle kahden kuukauden välein kumulatiiviset tilastotiedot Indonesiasta tuoduista sanotuista tekstiilituotteista.

4. Kumpikin sopimuspuoli voi koska tahansa irtisanoa tämän sopimuksen edellyttäen, että vähintään kuudenkymmenen päivän irtisanomisaikaa noudatetaan, missä tapauksessa sopimus päättyy kuudenkymmenen päivän ajanjakson kuluttua umpeen.

5. Tämän sopimuksen liitteet muodostavat sen erottamattoman osan.

6. Tämän sopimuksen järjestelyt ovat voimassa 1 päivästä tammikuuta 1986 31 päivään joulukuuta 1989.

Tehty Jakartassa 9 päivänä lokakuuta 1985 kahtena englanninkielisenä kappaleena, molempien ollessa yhtä todistusvoimaisia.

Liite I

Suomen tullitariffinimike   Tavara
61.02.502-509         Naisten ja tyttöjen puserot,
               puuvillaa tai tekokuitua
61.03.102-109         Miesten ja poikien paidat,
               puuvillaa tai tekokuitua

Sopimuksen II liite on nähtävänä ja saatavana ulkoasiainministeriössä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.