20/1986

Alkuperäinen sopimus: 11/1977

Neuvoston päätös N:o 8/85 EFTA:n teollistamisrahasto Portugalia varten

(Hyväksytty 20. yhteiskokouksessa 17 päivänä joulukuuta 1985)

EFTA/DC 8/85

Sääntöjen muuttaminen

Neuvosto,

ottaen huomioon Portugalin eroamisen vapaakauppaliitosta maan liittyessä Euroopan yhteisöihin,

haluten siinä yhteydessä myötävaikuttaa Portugalin teollisuuden edelleenkehittymiseen ja siten sallia, että EFTA:n teollistamisrahasto Portugalia varten jatkaa toimintaansa,

ottaen huomioon neuvoston päätöksen n:o 4/1976 5a) kohdan,

ottaen huomioon Suomen lähitulevaisuudessa tapahtuvan liittymisen konventioon,

on päättänyt:

1. EFTA:n Portugalia varten perustaman teollistamisrahaston sääntöjä muutetaan seuraavasti:

(a) Artikla 1 tulee kuulumaan:

"Nämä säännöt koskevat EFTA:n teollistamisrahastoa Portugalia varten, josta jäljempänä käytetään nimitystä "rahasto" ja joka on perustettu Euroopan vapaakauppaliiton neuvoston päätöksellä n:o 4/1976 sekä Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden ja Suomen tasavallan kesken perustetun yhteisneuvoston päätöksellä 1/1976, sellaisina kuin ne ovat ensiksimainittu muutettuna neuvoston päätöksellä 8/1985 ja viimeksimainittu yhteisneuvoston päätöksellä 4/1985".

(b) Sanat "Suomen ja" 3 artiklan 1 ja 2 kohdissa korvataan sanoilla "Portugalin ja".

(c) Artikla 4 tulee kuulumaan: "Rahaston on otettava asianmukaisesti huomioon antajavaltioiden välisen kaupan edistäminen".

(d) Artiklan 9 2 kohta tulee kuulumaan: "Neuvoston käyttäessä valtuuksiaan näiden sääntöjen tai neuvoston päätöksen n:o 4/1976 nojalla, Portugalin edustajalla on osallistumisoikeus ja oikeus äänestää yhdellä äänellä".

2. Tämä päätös tulee voimaan tammikuun 1 päivänä 1986, kun kaikkien jäsenvaltioiden neuvostossa olevat edustajat ovat joko hyväksyneet sen neuvostossa varauksetta tai myöhemmin ilmoittaneet pääsihteerille hyväksyvänsä päätöksen, ei kuitenkaan ennen kuin yhteisneuvoston päätös, jolla tämä päätös tehdään sitovaksi myös suhteessa Suomeen, tulee voimaan.

3. Pääsihteerin on ilmoitettava tämän päätöksen voimaantulopäivästä kaikkien jäsenvaltioiden neuvostossa oleville edustajille.

4. Pääsihteerin on talletettava tämä päätös Ruotsin hallituksen huostaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.