20/1986

Annettu: 01.03.1986

Asetus Portugalia varten perustetun teollistamisrahaston sääntöjen muuttamista koskevan Euroopan vapaakauppaliiton yhteisneuvoston päätöksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Euroopan vapaakauppaliiton yhteisneuvoston 17 päivänä joulukuuta 1985 tekemä päätös n:o 4/85 Euroopan vapaakauppaliiton neuvoston hyväksymien Portugalia varten perustetun teollistamisrahaston sääntöjen (SopS 10 - 11/77) muutosten soveltamisesta Suomen ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisissä suhteissa, jonka päätöksen tasavallan presidentti on hyväksynyt 21 päivänä helmikuuta 1986, on voimassa 1 päivästä tammikuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1986.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 1977

Alkuperäinen sopimus: 11/1977

Neuvoston päätös N:o 8/85 EFTA:n teollistamisrahasto Portugalia varten

(Hyväksytty 20. yhteiskokouksessa 17 päivänä joulukuuta 1985)

EFTA/DC 8/85

Sääntöjen muuttaminen

Neuvosto,

ottaen huomioon Portugalin eroamisen vapaakauppaliitosta maan liittyessä Euroopan yhteisöihin,

haluten siinä yhteydessä myötävaikuttaa Portugalin teollisuuden edelleenkehittymiseen ja siten sallia, että EFTA:n teollistamisrahasto Portugalia varten jatkaa toimintaansa,

ottaen huomioon neuvoston päätöksen n:o 4/1976 5a) kohdan,

ottaen huomioon Suomen lähitulevaisuudessa tapahtuvan liittymisen konventioon,

on päättänyt:

1. EFTA:n Portugalia varten perustaman teollistamisrahaston sääntöjä muutetaan seuraavasti:

(a) Artikla 1 tulee kuulumaan:

"Nämä säännöt koskevat EFTA:n teollistamisrahastoa Portugalia varten, josta jäljempänä käytetään nimitystä "rahasto" ja joka on perustettu Euroopan vapaakauppaliiton neuvoston päätöksellä n:o 4/1976 sekä Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden ja Suomen tasavallan kesken perustetun yhteisneuvoston päätöksellä 1/1976, sellaisina kuin ne ovat ensiksimainittu muutettuna neuvoston päätöksellä 8/1985 ja viimeksimainittu yhteisneuvoston päätöksellä 4/1985".

(b) Sanat "Suomen ja" 3 artiklan 1 ja 2 kohdissa korvataan sanoilla "Portugalin ja".

(c) Artikla 4 tulee kuulumaan: "Rahaston on otettava asianmukaisesti huomioon antajavaltioiden välisen kaupan edistäminen".

(d) Artiklan 9 2 kohta tulee kuulumaan: "Neuvoston käyttäessä valtuuksiaan näiden sääntöjen tai neuvoston päätöksen n:o 4/1976 nojalla, Portugalin edustajalla on osallistumisoikeus ja oikeus äänestää yhdellä äänellä".

2. Tämä päätös tulee voimaan tammikuun 1 päivänä 1986, kun kaikkien jäsenvaltioiden neuvostossa olevat edustajat ovat joko hyväksyneet sen neuvostossa varauksetta tai myöhemmin ilmoittaneet pääsihteerille hyväksyvänsä päätöksen, ei kuitenkaan ennen kuin yhteisneuvoston päätös, jolla tämä päätös tehdään sitovaksi myös suhteessa Suomeen, tulee voimaan.

3. Pääsihteerin on ilmoitettava tämän päätöksen voimaantulopäivästä kaikkien jäsenvaltioiden neuvostossa oleville edustajille.

4. Pääsihteerin on talletettava tämä päätös Ruotsin hallituksen huostaan.

Yhteisneuvoston päätös N:o 4/85 EFTA:n teollistamisrahasto Portugalia varten

(Hyväksytty 20. yhteiskokouksessa 17 päivänä joulukuuta 1985)

FINEFTA/DJC 4/85

Sääntöjen muuttaminen

Yhteisneuvosto,

ottaen huomioon Portugalin eroamisen vapaakauppaliitosta maan liittyessä Euroopan yhteisöihin,

haluten siinä yhteydessä myötävaikuttaa Portugalin teollisuuden edelleenkehittymiseen ja siten sallia, että EFTA: n teollistamisrahasto Portugalia varten jatkaa toimintaansa,

ottaen huomioon neuvoston päätöksen n:o 4/1976 5a) kohdan,

ottaen huomioon Suomen lähitulevaisuudessa tapahtuvan liittymisen konventioon,

ottaen huomioon sopimuksen,

on päättänyt:

1. Neuvoston päätös n:o 8/1985, jolla muutetaan EFTA:n Portugalia varten perustaman teollistamisrahaston sääntöjä, sitoo myös Suomea ja tulee sovellettavaksi Suomen ja muiden sopimuspuolten suhteissa.

2. Tämä päätös tulee voimaan tammikuun 1 päivänä 1986, kun kaikkien sopimuspuolten yhteisneuvostossa olevat edustajat ovat joko hyväksyneet sen varauksetta tai myöhemmin ilmoittaneet Euroopan vapaakauppaliiton pääsihteerille hyväksyvänsä päätöksen.

3. Euroopan vapaakauppaliiton pääsihteerin on talletettava tämä päätös Ruotsin hallituksen huostaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.