18/1986

Annettu: 27.2.1986

Asetus Irlannin kanssa tehdyn kulttuurisopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Dublinissa 3 päivänä syyskuuta 1985 tehty Suomen tasavallan ja Irlannin välinen kulttuurisopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 1 päivänä marraskuuta 1985 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 28 päivänä tammikuuta 1986, tulee voimaan 27 päivänä helmikuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä helmikuuta 1986.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 1986

Suomen tasavallan hallituksen ja Irlannin tasavallan hallituksen välinen KULTTUURISOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus ja Irlannin tasavallan hallitus,

jotka haluavat vahvistaa maidensa välisiä ystävällisiä suhteita sekä edistää ja kehittää yhteistyötä kulttuurin, opetuksen ja tieteen alalla,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat yhteistyötä opetuksen, tieteen ja kulttuurin alalla maidensa välillä.

Tässä tarkoituksessa sopimuspuolet rohkaisevat mahdollisuuksiensa mukaan:

a) korkeakoulujen opettajien ja muiden tieteen ja teknologian edistämiseen liittyvää tutkimusta harjoittavien henkilöiden vierailuja vierailevina professoreina, luennoitsijoina ja tutkijoina;

b) kummankin maan vastaavan tasoisten akateemisen loppututkinnon suorittaneiden henkilöiden, tutkijoiden, opettajien sekä opetus- ja kulttuuriasiantuntijoiden osallistumista seminaareihin, keskusteluihin sekä vierailuihin toisen maan tieteellisiin laboratorioihin ja vastaaviin laitoksiin;

c) stipendien myöntämistä, jotta kummankin sopimuspuolen kansalaiset voisivat aloittaa opinnot tai tutkimustyön toisessa maassa tai jatkaa niitä;

d) kummankin maan kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin opiskelun edistämistä toisen maan yliopistoissa tai muissa oppilaitoksissa;

e) molempia osapuolia kiinnostavia tieteellisiä, opetuksellisia ja sivistyksellisiä ongelmia tutkivien ja niitä koskevia kokemuksia vaihtavien valtuuskuntien vaihtoa tieteen ja tekniikan, opetuksen ja kulttuurin alalla;

f) tieteeseen, opetukseen, kaunokirjallisuuteen, historiaan tai muuhun kulttuurin alaan liittyvien kirjojen, julkaisujen, mikrofilmien, tallenteiden tai muun audiovisuaalisen aineiston vaihtoa.

2 artikla

Sopimuspuolet helpottavat yhteistyötä ja vaihtotoimintaa kulttuurin ja taiteiden alalla. Ne edistävät varsinkin:

a) yhteydenpitoa ja yhteistyötä kirjastojen, arkistojen ja museoiden sekä julkisten taidegallerioiden välillä;

b) kulttuurin ja taiteiden alalla toimivien henkilöiden vierailuja. Näihin kuuluvat muun muassa kirjailijat, säveltäjät, taiteilijat, näytelmäkirjailijat ja muut luovan tai esittävän taiteen edustajat;

c) sellaisten taide-esitysten järjestämistä, joiden tarkoituksena on kummankin maan kulttuurin tunnetuksi tekeminen toisessa maassa. Näitä ovat muun muassa näyttelyt sekä musiikki-, teatteri- ja tanssiesitykset.

3 artikla

Sopimuspuolet huolehtivat siitä, että toisen sopimuspuolen tutkijat ja opiskelijat pääsevät museoihin, kokoelmiin, arkistoihin, kirjastoihin ja muihin kulttuurilaitoksiin voimassaolevien lakiensa ja määräystensä rajoissa.

4 artikla

Sopimuspuolet rohkaisevat toistensa tieteellisiä, opetuksellisia ja sivistyksellisiä järjestöjä läheiseen yhteistyöhön keskenään.

5 artikla

Sopimuspuolet voivat perustaa toisen sopimuspuolen alueelle kulttuurilaitoksia, joiden tarkoituksena on tämän sopimuksen päämäärien toteuttaminen edellyttäen, että nämä noudattavat kyseisen maan lakeja ja määräyksiä.

6 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät tukemaan suoraa yhteistyötä ja vaihtotoimintaa radiota, televisiota, lehdistöä, elokuvia ja muita audiovisuaalisia välineitä edustavien laitosten välillä.

7 artikla

Sopimuspuolet pyrkivät edistämään vaihtotoimintaa ja yhteistyötä nuoriso- ja urheilujärjestöjen välillä.

8 artikla

Sopimuspuolten edustajat kokoontuvat jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä vuorotellen Suomessa ja Irlannissa tarkastaakseen tämän sopimuksen toteutumista ja laatiakseen tarkemman kausiohjelman.

9 artikla

Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että niiden valtiosääntöjen mukaiset vaatimukset on täytetty.

10 artikla

Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta. Sen jälkeen sen voimassaolo jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuoli sano sitä irti kirjallisesti diplomaattiteitse kuutta kuukautta ennen kunkin vuoden mittaisen voimassaolokauden päättymistä.

Tehty Dublinissa 3 päivänä syyskuuta 1985 kahtena suomen- ja englanninkielisenä alkuperäiskappaleena, jotka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.