16/1986

PÖYTÄKIRJA

Allekirjoitettaessa tänään Suomen hallituksen ja Malesian hallituksen välillä tehtyä sopimusta tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi, ovat allekirjoittaneet sopineet seuraavista määräyksistä, jotka muodostavat sopimuksen olennaisen osan:

1. Sopimuksen 5, 6 ja 7 artikla

Suomen verolainsäädännön mukaan maataloudesta tai metsätaloudesta saatua tuloa käsitellään kiinteästä omaisuudesta saatuna tulona. Tämän mukaisesti käsitellään Suomessa harjoitetusta maataloudesta tai metsätaloudesta saatua tuloa Suomessa tätä sopimusta sovellettaessa sellaisena kiinteästä omaisuudesta saatuna tulona, jota tarkoitetaan sopimuksen 6 artiklassa.

Malesian verolainsäädännön mukaan maataloudesta tai tukeista tahi muista metsätuotteista saatua tuloa pidetään liiketulona. Tämän mukaisesti käsitellään maatilaa tai plantaasia tai paikkaa, jossa tukkeja tahi muita metsätuotteita otetaan talteen, Malesiassa sopimuksen 7 artiklaa sovellettaessa sopimuksen 5 artiklassa tarkoitettuna kiinteänä toimipaikkana.

2. Sopimuksen 10 artikla

Malesian hallituksen ja Singaporen hallituksen välillä Singaporessa joulukuun 26 päivänä 1968 allekirjoitetun, tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen VII artiklan mukaisesti sovelletaan seuraavaa:

a) Jos yhtiö, joka on maksanut osingon,

1) oli sekä Malesiassa että Singaporessa asuva, ja kokous, jossa osingon jakamisesta päätettiin, on pidetty Malesiassa; tai

2) oli Singaporessa asuva ja osingon maksamisajankohtana ilmoitti olevansa Malesiassa asuva,

pidetään osinkoa Malesiassa asuvan yhtiön maksamana.

b) Jos yhtiö, joka on maksanut osingon,

1) oli sekä Malesiassa että Singaporessa asuva, ja kokous, jossa osingon jakamisesta päätettiin, on pidetty Singaporessa; tai

2) oli Malesiassa asuva ja osingon maksamisajankohtana ilmoitti olevansa Singaporessa asuva,

pidetään osinkoa sellaisen yhtiön maksamana, joka ei ole Malesiassa asuva.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Kuala Lumpurissa 28 päivänä maaliskuuta 1984 kahtena suomen-, malaijin- ja englanninkielisenä kappaleena kaikkien kolmen tekstin ollessa yhtä todistusvoimaiset. Tulkintaerimielisyyden sattuessa on englanninkielinen teksti ratkaiseva.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.