7/1986

Annettu: 01.02.1986

Asetus Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1985 noottienvaihdolla tehty sopimus Suomen Tasavallan ja Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan välillä tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen (SopS 33-34/76) muuttamisesta on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1986.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1986

Alkuperäinen sopimus: 34/1976

Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa tehdyn kansainvälistä maantieliikennettä koskevan sopimuksen muuttamista koskeva sopimus

NOOTTIENVAIHTO 1. Iso-Britannian suurlähettiläs valtiosihteerille

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1985

Herra Valtiosihteeri

Minulla on kunnia viitata Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen ja Suomen Tasavallan hallituksen välillä Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1975 allekirjoitettuun kansainvälistä maantieliikennettä koskevaan sopimukseen (jäljempänä "sopimus") ja ehdottaa:

(i) että sopimuksen 1 d artiklan teksti korvataan seuraavalla: "(d) 'alue' Yhdistyneen Kuningaskunnan osalta tarkoittaa Englantia, Walesia, Skotlantia, Pohjois-Irlantia ja Gibraltaria"; ja

(ii) että tammikuun 1 päivänä 1985 ja sen jälkeen lupaa ei tarvita eikä ole tarvittu sopimuksen 5 artiklassa mainittujen kuljetusten suorittamiseen ja että siten mainittuna päivänä ja sen jälkeen suoritettujen kuljetusten osalta sopimusta on tulkittava ikään kuin 6, 7 ja 12 artikla sekä sanat "6 artiklan mukaisesti vaadittavien lupien lisäksi" 10 artiklassa olisi poistettu.

Mikäli Suomen Tasavallan hallitus voi hyväksyä edellä olevat ehdotukset, minulla on kunnia ehdottaa, että tämä nootti ja Teidän Ylhäisyytenne samaa tarkoittava vastaus muodostavat hallitustemme välillä sopimuksen, joka tulee voimaan sinä päivänä, jolloin Teidän Ylhäisyytenne nootti on päivätty.

Käytän tätä tilaisuutta uudistaakseni Teidän Ylhäisyydellenne korkeimman kunnioitukseni vakuutuksen.

NOOTTIENVAIHTO Valtiosihteeri Iso-Britannian suurlähettiläälle

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1985

Teidän Ylhäisyytenne

Minulla on kunnia tunnustaa 18 päivänä joulukuuta 1985 päivätyn seuraavan sisältöisen noottinne vastaanotto:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastauksena minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että Suomen Tasavallan hallitus hyväksyy edellä olevan ehdotuksen ja katsoo siten, että Teidän noottinne ja tämä vastaus muodostavat hallitustemme välisen sopimuksen, joka tulee voimaan tänä päivänä.

Käytän tätä tilaisuutta uudistaakseni Teidän Ylhäisyydellenne korkeimman kunnioitukseni vakuutuksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.