4/1986

PÖYTÄKIRJA

Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välistä sijoitusten suojelua koskevaa sopimusta allekirjoittaessaan molempien osapuolten asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat sopineet seuraavista määräyksistä, jotka muodostavat tämän sopimuksen erottamattoman osan:

1 artikla

Lakiensa ja määräystensä rajoissa kumpikin sopimuspuoli harkitsee myönteisesti toisen sopimuspuolen sijoittajien sellaisten työntekijöiden maahantulo- ja oleskeluanomuksia, jotka haluavat tulla sen alueelle palvellakseen sijoitukseen liittyvissä tehtävissä.

2 artikla

(1) Jos sijoittaja katsoo 5 artiklan pakkolunastustoimenpiteen olevan toimenpiteen suorittavan sopimuspuolen lainsäädännön kanssa ristiriidassa, sen osapuolen toimivaltaisen tuomioistuimen tulee sijoittajan pyynnöstä käsitellä sanottu toimenpide uudelleen.

(2) Jos sijoittaja, jonka sijoitus on pakkolunastettu, asettaa kyseenalaiseksi varojaan koskevan korvauksen määrän, sijoittajan ja pakkolunastustoimenpiteeseen ryhtyneen sopimuspuolen on neuvoteltava keskenään päästäkseen sopimukseen korvauksen määrästä kuuden kuukauden kuluessa.

(3) Jos neuvottelujen osapuolet eivät pääse sopimukseen 2 kohdan määräämässä ajassa, pakkolunastustoimenpiteeseen ryhtyneen sopimuspuolen toimivaltaisen tuomioistuimen tai kansainvälisen välimiesoikeuden tulee sijoittajan pyynnöstä käsitellä korvauksen määrä uudelleen.

(4) Edellä mainittu välimiesoikeus perustetaan jokaista tapausta varten erikseen. Kumpikin taidan osapuoli nimittää toisen oikeuden jäsenistä. Nämä kaksi jäsentä nimittävät kolmannen henkilön oikeuden puheenjohtajaksi. Jäsenet on nimitettävä kahden kuukauden ja puheenjohtaja neljän kuukauden kuluessa siitä, kun jompi kumpi osapuoli saa riidan toiselta osapuolelta välimiesmenettelyä koskevan pyynnön.

Jos jäseniä ja puheenjohtajaa ei nimitetä yllä määrättyjen aikojen kuluessa, jompi kumpi osapuoli voi, ellei toisin ole sovittu, saattaa nimityksen Tukholman kauppakamarin välimiesinstituutin päätettäväksi.

Välimiesoikeus päättää omasta menettelytavastaan ottaen huomioon Washingtonissa 18 päivänä maaliskuuta 1965 tehdyn valtioiden ja toisten valtioiden kansalaisten sijoitusriitaisuuksien ratkaisemista koskevan yleissopimuksen. Oikeus tekee päätöksensä äänten enemmistöllä, ja sen päätös on lopullinen ja sitova sekä voidaan saattaa voimaan sisäisen lainsäädännön mukaisesti. Oikeuden on jomman kumman riidan osapuolen pyynnöstä ilmoitettava päätöksensä perusteet.

Kumpikin riidan osapuoli vastaa nimittämänsä välimiehen kustannuksista. Puheenjohtajan ja oikeuden asiaan kuuluvista kustannuksista riidan osapuolet vastaavat yhtä suurin osuuksin.

3 artikla

Ellei toisin ole sovittu, kaikki muut sijoitusta koskevat riidat sijoittajan ja sijoituksen vastaanottavan sopimuspuolen välillä ratkaistaan kysymyksessä olevan sopimuspuolen paikallisia oikeuskeinoja käyttäen sekä sen lakien ja määräysten mukaisesti.

4 artikla

Jos sopimuspuolen sijoittaja omistaa merkittävän osuuden yhtiössä, jolla on toimipaikka kolmannessa valtiossa ja joka omistaa merkittävän osuuden toisen sopimuspuolen alueella olevassa yhtiössä, tämän sopimuksen 5 artiklan määräyksiä sovelletaan sijoittajaan siinä tapauksessa, että toinen sopimuspuoli ryhtyy pakkolunastustoimenpiteisiin sen yhtiön sijoitusvaroja kohtaan, jolla on toimipaikka kolmannessa valtiossa. Pakkolunastuskorvausta koskevia määräyksiä sovelletaan kuitenkin vain, kun tämä yhtiö tai kolmas valtio eivät täytä korvauksen edellytyksiä tai sanottu valtio luopuu oikeudesta pyytää korvausta.

5 artikla

Jos sopimuspuolen lakiensa ja määräystensä mukaan toisen sopimuspuolen sijoittajien sijoituksille myöntämä kohtelu on edullisempi kuin tämän sopimuksen edellyttämä kohtelu, edullisempaa kohtelua tulee noudattaa.

Tehty Pekingissä 4 päivänä syyskuuta 1984 kahtena suomen-, kiinan- ja englanninkielisenä kappaleena kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Tulkintojen erotessa englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.