4/1986

Annettu: 26.1.1986

Asetus Kiinan kansantasavallan kanssa tehdyn sijoitusten suojelua koskevan sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan voimaan saattamisesta sekä sopimuksen ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Pekingissä 4 päivänä syyskuuta 1984 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välinen sijoitusten suojelua koskeva sopimus ja siihen liittyvä pöytäkirja, joiden eräät määräykset on hyväksytty 20 päivänä joulukuuta 1985 annetulla lailla (34/86), ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt niinikään 20 päivänä joulukuuta 1985 ja joiden hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 27 päivänä joulukuuta 1985, tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 1986 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kiinan kansantasavallan kanssa tehdyn sijoitusten suojelua koskevan sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 20 päivänä joulukuuta 1985 annettu laki (34/86) ja tämä asetus tulevat voimaan 26 päivänä tammikuuta 1986.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 1986

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.