68/1985

Annettu: 27.12.1985

Asetus Israelin kanssa tehdyn kulttuurisopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 1985 tehty Suomen tasavallan ja Israelin välinen kulttuurisopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksy. nyt 22 päivänä marraskuuta 1985 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 27 päivänä marraskuuta 1985, tulee voimaan 27 päivänä joulukuuta 1985 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä joulukuuta 1985.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1985

Suomen tasavallan hallituksen ja Israelin hallituksen välinen KULTTUURISOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus ja Israelin hallitus,

jotka haluavat vahvistaa maidensa välisiä ystävällisiä suhteita kulttuurin, opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen alalla,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Sopimuspuolet edistävät ja kehittävät kulttuuria, opetusta ja tiedettä koskevaa yhteistyötä maidensa välillä kumpaakin maata kiinnostavilla aloilla.

2 artikla

1 artiklassa mainitussa tarkoituksessa sopimuspuolet rohkaisevat ja helpottavat kulttuurin, opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen aloilla sekä myös muilla näihin liittyvillä aloilla tapahtuvaa yliopistojen, laitosten ja järjestöjen edustajien vaihtoa. Sopimuspuolet myöntävät tarvittaessa opiskelu- ja tutkimusmäärärahoja ja helpottavat tällaista vaihtoa muillakin tavoilla.

Ne rohkaisevat myös muita järjestelyjä, jotka edistävät tämän sopimuksen tarkoituksen toteuttamista.

3 artikla

Sopimuspuolet ryhtyvät yhdessä tarvittaviin toimiin tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Sopimuspuolet perustavat sekakomission pitämään kokouksia, joissa laaditaan kausiohjelmia sekä tarkastetaan tämän sopimuksen toteuttamista.

Kokoukset pidetään vuorotellen molemmissa valtioissa sopimuspuolten sovittua ajankohdasta.

Ohjelmat sisältävät myös määräykset yhteistyön muodoista ja rahoitusehdoista.

4 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtiosäännön mukaiset vaatimukset on täytetty.

5 artikla

Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta. Sen jälkeen sen voimassaolo jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuolista irtisano sitä kirjallisesti diplomaattiteitse kuutta kuukautta ennen kunkin voimassaolokauden päättymistä.

Tämän vakuudeksi ovat asianmukaisesti valtuutetut allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 198 5, mikä vastaa heprealaisen ajanlaskun mukaan 2 päivää Ijaria 5745, kahtena kappaleena suomen, heprean ja englannin kielellä, jotka kaikki kolme tekstiä ovat yhtä todistusvoimaiset. Tulkintaerimielisyyksien sattuessa on englanninkielinen teksti ratkaiseva.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.