55/1985

Annettu: 01.09.1985

Asetus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen I ja II liitteen muutosten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (SopS 45/76) I ja II liitteen muutokset, jotka on tehty Buenos Airesissa 22 päivästä huhtikuuta 3 päivään toukokuuta 1985 pidetyssä sopimuspuolten konferenssin viidennessä kokouksessa ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 26 päivänä heinäkuuta 1985, tulevat voimaan 1 päivänä elokuuta 1985 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1985.

Naantalissa 26 päivänä heinäkuuta 1985

Alkuperäinen sopimus: 45/1976

Villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus

I ja II liite

1 päivästä elokuuta 1985 lukien

Tulkinta:

1. Näihin liitteisiin kuuluviin lajeihin viitataan:

a) lajin nimellä; tai

b) korkeampaan jaotteluryhmään kuuluvana lajin kokonaisuutena tai määrättynä osana.

2. Lyhennys "spp." tarkoittaa kaikkia korkeampaan jaotteluryhmään kuuluvia lajeja.

3. Muut viittaukset lajia korkeampiin jaotteluryhmiin ovat vain tiedoksi tai luettelointia varten.

4. Lyhennys "p.e." tarkoittaa lajeja, jotka mahdollisesti ovat kuolleet sukupuuttoon.

5. Lajin tai korkeamman jaotteluryhmän kohdalle merkitty tähti (*) merkitsee, että I liitteessä on lueteltu yksi tai useampi tähän lajiin tai jaotteluryhmään kuuluva maantieteellisesti erillinen populaatio, alalaji tai laji ja että näitä populaatioita, alalajeja tai lajeja ei ole otettu II liitteeseen.

6. Lajin tai korkeamman jaotteluryhmän kohdalle merkityt kaksi tähteä (**) merkitsevät, että II liitteessä on lueteltu yksi tai useampi tähän lajiin tai jaotteluryhmään kuuluva maantieteellisesti erillinen populaatio, alalaji tai laji ja että näitä populaatioita, alalajeja tai lajeja ei ole otettu I liitteeseen.

7. Merkki (-) ja sitä seuraava numero lajin tai korkeamman jaotteluryhmän nimen kohdalla merkitsee, että määrättyjä tämän lajin tai korkeamman jaotteluryhmän maantieteellisesti erillisiä populaatioita, alalajeja, lajeja, lajiryhmiä tai tämän lajin tai korkeamman jaotteluryhmän perheitä ei ole otettu kyseiseen liitteeseen. Esimerkiksi:

- 101 Länsi-Grönlannin populaatio

- 102 Bhutanin, Intian, Nepalin ja Pakistanin populaatiot

- 103 Kiinan populaatio

- 104 Panthera tigris altaica (= amurensis)

- 105 Australian populaatio

- 106 Afganistanin, Bhutanin, Burman, Intian, Nepalin ja Pakistanin populaatiot

- 107 Cathartidae

- 108 Amerikan Yhdysvaltojen populaatio

- 109 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ja Psittacula krameri

- 110 Zimbabwen populaatio ja seuraavien maiden populaatiot ottaen huomioon erikseen määrätyt vuotuiset vientikiintiöt:

Kamerun: 20

Kongo: 1000

Kenia: 150

Madagaskar: 1000

Malawi: 500

Mosambik: 1000

Sudan: 5000

Tansanian yhdistynyt tasavalta: 1000

Sambia: 2000

- 111 Australian ja Papua-Uuden-Guinean populaatiot ja Indonesian populaatio ottaen huomioon 2000:n vuotuisen vientikiintiön

- 112 Chilen populaatio

- 113 Chilen rannikkopopulaatio

- 114 Kaikki mehuttomat lajit

8. Merkki (+) ja sitä seuraava numero lajin tai korkeamman jaotteluryhmän nimen kohdalla merkitsee, että vain määrätyt tämän lajin tai jaotteluryhmän maantieteellisesti erilliset populaatiot, alalajit tai lajit on otettu kyseiseen liitteeseen. Esimerkiksi:

+ 201 Etelä-Amerikan populaatio

+ 202 Bhutanin, Intian, Nepalin ja Pakistanin populaatiot

+ 203 Kaikki Pohjois-Amerikan alalajit ja

Euroopan populaatio Neuvostoliittoa lukuun ottamatta

+ 204 Kamerunin ja Nigerian populaatiot

+ 205 Aasian populaatio

+ 206 Intian populaatio

+ 207 Australian populaatio

+ 208 Afganistanin, Bhutanin, Burman, Intian, Nepalin ja Pakistanin populaatiot

+ 209 Meksikon populaatio

+ 210 Algerian, Bourkina Fason, Kamerunin, Keski-Afrikan tasavallan, Tsadin,

Malin, Mauritanian, Marokon, Nigerin, Nigerian, Senegalin ja Sudanin populaatiot

+ 211 Kaikki Uuden Seelannin populaatiot

+ 212 Chilen populaatio

+ 213 Kaikki Pohjois- ja Etelä-Amerikan perheen lajit

+ 214 Chilen rannikkopopulaatio

9. Merkki (=) ja sitä seuraava numero lajin tai korkeamman jaotteluryhmän nimen kohdalla merkitsee, että kyseisen lajin tai jaotteluryhmän nimi tulkitaan seuraavasti:

= 301 Sisältää perheen Tupaiidae

= 302 Sisältää suvun synonyymin Leontideus

= 303 Sisältää synonyymin Saguinus geoffroyi.

= 304 Sisältää synonyymin Cercopithecus roloway

= 305 Sisältää synonyymin Colobus badius kirki.

= 306 Sisältää synonyymin Colobus badius rufomitratus

= 307 Sisältää suvun synonyymin Simias

= 308 Sisältää suvun synonyymin Mandrillus

= 309 Sisältää suvun synonyymin Rhinopithecus

= 310 Sisältää synonyymit Bradypus boliviensis ja Bradypus griseus

= 311 Sisältää synonyymin Priodontes giganteus

= 312 Sisältää synonyymin Physeter catodon

= 313 Sisältää synonyymin Eschrichtius glaucus

= 314 Sisältää suvun synonyymin Eubalaena

= 315 Sisältää synonyymin Dusicyon fulvipes

= 316 Sisältää suvun synonyymin Fennecus

= 317 Viitattu myös nimellä Ursus thibetanus

= 318 Sisältää suvun synonyymin Thalarctos

= 319 Viitattu myös nimellä Aonyx microdon tai Paraonyx microdon

= 320 Sisältää synonyymit Lutra annectens,

Lutra enudris, Lutra incarum ja Lutra platensis

= 321 Sisältää synonyymin Eupleres major

= 322 Viitattu myös nimellä Lynx caracal sisältää suvun synonyymin Caracal

= 323 Viitattu myös nimellä Lynx rufus escuinapae

= 324 Sisältää synonyymit Equus kiang ja Equus onager

= 325 Sisältää suvun synonyymin Dama, sisältää synonyymin dama

= 326 Sisältää suvun synonyymit Axis ja Hyelaphus

= 327 Sisältää synonyymin Bos frontalis

= 328 Sisältää synonyymin Bos grunniens

= 329 Sisältää suvun synonyymin Novibos

= 330 Sisältää suvun synonyymin Anoa

= 331 Sisältää synonyymin Oryx tao

= 332 Sisältää synonyymin Ovis aries ophion

= 333 Viitattu myös nimellä Anas platyrhynchos laysanensis

= 334 Sisältää synonyymin Cygnus bewickii jankowskii

= 335 Sisältää synonyymin Falco pelegrinoides ja Falco babylonicus

= 336 Sisältää suvun synonyymin Pipile

= 337 Sisältää suvun synonyymin Mitu

= 338 Sisältää suvun synonyymin Lyrurus

= 339 Viitattu myös nimellä Eupodotis bengalensis

= 340 Kaupankäynnissä usein väärällä nimellä Ara caninde

= 341 Sisältää suvun synonyymin Cyclopsitta

= 342 Aikaisemmin sisältynyt sukuun Gallirex

= 343 Viitattu myös nimellä Mimizuku gurneyi

= 344 Aikaisemmin sisältynyt sukuun Ramphodon

= 345 Viitattu myös nimellä Muscicapa ruecki

= 346 Aikaisemmin sisältynyt sukuun Spinus

= 347 Sisältää suvun synonyymit Nicoria ja Geoemyda (osa)

= 348 Viitattu myös nimellä Testudo

= 349 Sisältynyt aiemmin taksoniin Podocnemis spp.

= 350 Sisältää Alligatoridae, Crocodylidae ja Gavialidae

= 351 Sisältynyt aiemmin taksoniin Chamaeleo spp.

= 352 Sisältää synonyymin Pseudoboa cloelia

= 353 Viitattu myös nimellä Hydrodynastes gigas

= 354 Aiemmin sisältynyt Thamnophis elegansiin

= 355 Sisältää suvun synonyymin Megalobatrachus

= 356 Sensu D'Abrera

= 357 Aikaisemmin sisältynyt sukuun Mytilus

= 358 Viitattu myös nimellä Dysnomia

= 359 Sisältää suvun synonyymin Proptera

= 360 Viitattu myös nimellä Carunculina

= 361 Sisältää suvun synonyymin Micromya

= 362 Sisältää suvun synonyymin Papuina

= 363 Viitattu myös nimellä Escobaria

= 364 Viitattu myös nimellä Neolloydia

= 365 Viitattu myös nimellä Nopalxochia macdougallii.

= 366 Viitattu myös nimellä Solisia pectinata

= 367 Sisältää alaperheet Apostasioideae ja Cypripedioideae

= 368 Viitattu myös nimellä Lycaste skinneri. var. alba

= 369 Sisältää synonyymin Stangeria paradoxa

= 370 Sisältää synonyymin Basiloxylon excelsum

= 371 Sisältää synonyymin Welwitschia mirabilis

10. Yleissopimuksen 1 artiklan b)-kappaleen iii-kohdan mukaisesti merkki ( ), jonka perässä on II liitteeseen sisältyvien lajin tai korkeamman jaotteluryhmän nimen kohdalla numero, tarkoittaa osia tai johdannaisia, jotka on määritelty lajin tai jaotteluryhmän suhteen yleissopimuksen tarkoitusperiä varten seuraavasti:

1) Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia paitsi: a) siemeniä, itiöitä ja siitepölyä; ja b) solukkoviljelmiä ja taimiviljelmiä

2) Tarkoittaa juuria ja niiden helposti tunnistettavia osia

3) Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia paitsi: a) siemeniä itiöitä ja siitepölyä; b) solukkoviljelmiä ja taimiviljelmiä; c) vakiintuneiden tai keinotekoisesti lisättyjen kasvien hedelmiä sekä näiden osia ja johdannaisia; ja d) vakiintuneiden tai keinotekoisesti lisättyjen Opuntia spp. alaheimon Opuntia erillisiä varten osia sekä näiden osia ja johdannaisia

4) Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia paitsi: a) siemeniä, itiöitä ja siitepölyä; b) solukkoviljelmiä ja taimiviljelmiä; c) vakiintuneiden tai keinotekoisesti lisättyjen kasvien hedelmiä sekä näiden osia ja johdannaisia

5) Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia paitsi: a)itiöitä ja siitepölyä; ja b) solukkoviljelmiä ja taimiviljelmiä

6) Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia paitsi: a) siemeniä, itiöitä ja siitepölyä; b) solukkoviljelmiä ja taimiviljelmiä; ja c) vakiintuneen tai keinotekoisesti lisätyn Aloe veran erilliset lehdet ja näiden osat ja johdannaiset

7) Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia paitsi: a) siemeniä, itiöitä ja siitepölyä; b) solukkoviljelmiä ja taimiviljelmiä; c) keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikatut kukat; ja d) keinotekoisesti lisättyjen Vanillalajien hedelmät ja näiden osat ja johdannaiset

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.