38/1984

Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välinen KULTTUURISOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus ja Kiinan kansantasavallan hallitus,

haluten kehittää edelleen molempien maiden välisiä ystävällisiä suhteita kulttuurin, opetuksen ja tieteen alalla täysivaltaisuuden, tasa-arvoisuuden, molemminpuolisen edun ja sisäisiin asioihin puuttumattomuuden periaatteiden molemminpuolisen kunnioituksen pohjalta ja siten lujittaa molempien kansojen välistä keskinäistä ymmärtämystä ja ystävyyttä,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet edistävät ja kehittävät yhteistyötä ja vaihtoa kulttuurin, opetuksen ja tieteen alalla.

2 artikla

1 artiklassa mainitussa tarkoituksessa sopimuspuolet rohkaisevat ja helpottavat yliopistojen, laitosten ja järjestöjen edustajien vaihtoa kulttuurin, opetuksen ja tieteen samoin kuin muilla näihin liittyvillä aloilla.

Sopimuspuolet rohkaisevat myös muita tämän sopimuksen tarkoitusta edistäviä järjestelyjä, kuten apurahojen myöntämistä opiskelua ja tutkimusta varten ja näyttelyiden järjestämistä.

3 artikla

Molemmat sopimuspuolet ryhtyvät tarpeellisiin toimiin tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Tämän päämäärän toteuttamiseksi sopimuspuolten edustajat pitävät kokouksia laatiakseen määräaikaisia kulttuuriyhteistyöohjelmia ja tarkistaakseen tämän sopimuksen täytäntöönpanoa. Nämä kokoukset pidetään jommankumman sopimuspuolen ehdotuksesta sopimuspuolten sopimassa paikassa ja sopimana aikana.

Ohjelmiin sisältyy myös määräyksiä yhteistyön muodoista ja rahoitusjärjestelyistä.

4 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että tämän sopimuksen edellyttämät oikeudelliset toimenpiteet on saatettu päätökseen.

5 artikla

Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta. Sen jälkeen sen voimassaolo jatkuu vuoden kerrallaan, mikäli jompikumpi sopimuspuoli ei sano sitä irti kirjallisesti diplomaattiteitse kuutta kuukautta ennen voimassaolokauden päättymistä.

Tehty Pekingissä 30 päivänä tammikuuta 1984 kahtena suomen-, kiinan- ja englanninkielisenä kappaleena, jotka kolme tekstiä ovat yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.