25/1984

Annettu: 18.05.1984

Asetus Maailman terveysjärjestön perussäännön 24 ja 25 artiklan muutosten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Maailman 29 terveyskokouksessa 17 päivänä toukokuuta 1976 Maailman terveysjärjestön perussäännön 24 ja 25 artiklaan tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 3 päivänä kesäkuuta 1976 ja joita koskeva hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 14 päivänä kesäkuuta 1977, ovat voimassa 20 päivästä tammikuuta 1984 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä toukokuuta 1984.

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 1984

Alkuperäinen sopimus: 26/1948

MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN PERUSSÄÄNTÖ

Maailman 29 terveyskokouksessa Maailman terveysjärjestön perussääntöön tehdyt muutokset

Artikla 24 poistetaan ja korvataan seuraavalla:

24 artikla

Neuvostoon kuuluu kolmekymmentäyksi yhtä monen jäsenvaltion määräämää henkilöä. Ottaen huomioon tasapuolisen maantieteellisen jakautumisen, terveyskokous valitsee ne jäsenvaltiot, joilla on oikeus määrätä henkilö toimimaan neuvostossa edellyttäen, että näistä jäsenvaltioista vähintään kolme valitaan kustakin 44 artiklan mukaisesti perustetusta alueellisesta järjestöstä. Jokaisen tällaisen jäsenvaltion tulee määrätä neuvostoon terveydenhoidon alalla teknillisesti pätevä henkilö, jolla voi olla mukanaan varamiehiä ja neuvonantajia.

Artikla 25 poistetaan ja korvataan seuraavalla:

25 artikla

Nämä jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi ja heidät voidaan valita uudelleen edellyttäen kuitenkin, että sen perussäännön muutoksen voimaantulon jälkeen, jonka nojalla neuvoston jäsenmäärä nousee kolmestakymmenestä kolmeenkymmeneenyhteen, pidettävässä terveyskokouksen ensimmäisessä istunnossa valittavista yhdestätoista jäsenestä valittavan lisäjäsenen toimiaika määrätään tarvittaessa sen verran lyhyemmäksi, että kustakin alueellisesta järjestöstä voitaisiin helpommin valita ainakin yksi jäsenvaltio joka vuosi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.