45/1983

Suomen Tasavallan hallituksen ja Egyptin Arabitasavallan hallituksen välinen KULTTUURISOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus ja Egyptin arabitasavallan hallitus,

jotka

haluavat vahvistaa maidensa välisiä ystävällisiä suhteita kulttuurin, opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen alalla,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Sopimuspuolet edistävät ja kehittävät kulttuuria, opetusta ja tiedettä koskevaa yhteistyötä maidensa välillä kumpaakin maata kiinnostavilla aloilla.

2 artikla

1 artiklassa mainitussa tarkoituksessa sopimuspuolet rohkaisevat ja helpottavat kulttuurin, opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen aloilla sekä myös muilla näihin liittyvillä aloilla tapahtuvaa yliopistojen, laitosten ja järjestöjen edustajien vaihtoa.

Ne rohkaisevat myös muita järjestelyjä, kuten opiskelu- ja tutkimusapurahojen myöntämistä ja näyttelyiden järjestämistä, jotka edistävät tämän sopimuksen tarkoituksen toteuttamista.

3 artikla

Sopimuspuolet ryhtyvät yhdessä tarvittaviin toimiin tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Tässä tarkoituksessa sopimuspuolten edustajat pitävät kokouksia, joissa laaditaan kausiohjelmia sekä tarkastetaan sopimuksen toteuttamista. Kokoukset pidetään toisen sopimuspuolen ehdotuksesta sopimuspuolten sovittua ajasta ja paikasta.

Ohjelmat sisältävät myös määräykset yhteistyön muodoista ja rahoitusehdoista.

4 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtiosäännön mukaiset vaatimukset on täytetty.

5 artikla

Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta. Sen jälkeen sen voimassaolo jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuolista irtisano sitä kirjallisesti diplomaattiteitse kuutta kuukautta ennen kunkin voimassaolokauden päättymistä.

Tehty Kairossa 10 päivänä maaliskuuta 1983 kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.