32/1983

Suomen tasavallan hallituksen ja Kuuban tasavallan hallituksen välinen KULTTUURISOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus ja Kuuban tasavallan hallitus,

jotka

haluavat vahvistaa maidensa välisiä ystävällisiä suhteita kulttuurin, opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen alalla,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Sopimuspuolet edistävät ja kehittävät yhteistyötä maittensa välillä kumpaakin kiinnostavilla kulttuurin, opetuksen ja tieteen aloilla.

2 artikla

1 artiklassa mainitussa tarkoituksessa sopimuspuolet rohkaisevat kulttuurin, opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen aloilla sekä myös muilla näihin liittyvillä aloilla tapahtuvaa yliopistojen, laitosten ja järjestöjen edustajien vaihtoa, myöntävät tarvittaessa opiskelu- ja tutkimusapurahoja sekä helpottavat tällaista vaihtoa muutenkin.

Ne rohkaisevat myös muita järjestelyjä, jotka edistävät tämän sopimuksen tarkoituksen toteuttamista.

3 artikla

Sopimuspuolet ryhtyvät yhdessä tarvittaviin toimiin tämän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Tässä tarkoituksessa sopimuspuolten edustajat pitävät kokouksia, joissa tehdään kausiohjelmat sekä tarkistetaan sopimuksen toteutuminen. Kokoukset pidetään toisen sopimuspuolen ehdotuksesta sopimuspuolten sovittua ajasta ja paikasta.

Ohjelmat sisältävät myös määräykset yhteistyön muodoista ja rahoitusehdoista.

4 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtiosäännön mukaiset vaatimukset on täytetty.

5 artikla

Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta. Sen jälkeen se pysyy voimassa itsestään vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuolista irtisano sitä kirjallisesti diplomaattiteitse kuutta kuukautta ennen kunkin voimassaolokauden päättymistä.

Tehty Havannassa 2 päivänä marraskuuta 1982 kahtena kappaleena suomen ja espanjan kielellä molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.