10/1983

SOPIMUS kulttuurivaihdosta Suomen Tasavallan ja Meksikon Yhdysvaltojen välillä

Suomen Tasavallan ja Meksikon Yhdysvaltojen hallitukset,

ottaen huomioon molempien kansojen edun,

haluten monipuolistaa ja lujittaa molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla maita yhdistäviä kulttuurisiteitä ja sopia niistä yleisistä puitteista, jotka määräävät, vahvistavat ja lisäävät niiden välisiä suhteita kulttuurin, kasvatuksen, tieteiden ja taiteiden aloilla,

ovat sopineet seuraavan kulttuurivaihtoa koskevan sopimuksen solmimisesta:

1 artikla

Sopimuspuolet edistävät yhteistyötä molempien maiden välillä kulttuurin, kasvatuksen, tieteiden ja taiteiden aloilla.

2 artikla

1 artiklassa mainittujen päämäärien saavuttamiseksi sopimuspuolet edistävät yliopistojen, laitosten ja järjestöjen edustajien vaihtoa kulttuurin, kasvatuksen, tieteiden ja taiteiden kuten myös muilla niihin liittyvillä aloilla. Sopimuspuolet myöntävät tarvittaessa vastavuoroisesti apurahoja opintojen ja tutkimustyön suorittamiseen.

Sopimuspuolet edesauttavat myös muun tämän sopimuksen päämäärien kanssa sopusoinnussa olevan vaihdon toteuttamista.

3 artikla

Sopimuspuolet edistävät maassaan toimenpiteitä, jotka lisäävät toisen sopimuspuolen kulttuurin, historian ja tapojen parempaa tuntemusta.

4 artikla

Sopimuspuolet tutkivat yhteisesti sellaisen sopivimman vastavuoroisen säännöksen luomista, joka suo mahdollisuudet taide-esineiden, asiakirjojen, kulttuurihistoriallisten jäännösten ja muun historiallisesti ja taiteellisesti arvokkaan kulttuuriomaisuuden laittoman maastaviennin estämiseen kansallisten lakien ja molempien sopimuspuolien allekirjoittamien kansainvälisten sopimusten säännösten mukaisesti.

5 artikla

Sopimuspuolet ryhtyvät yhteisesti tarvittaviin toimenpiteisiin tämän sopimuksen säännösten toteuttamiseksi.

Tätä tarkoitusta varten sopimuspuolten edustajat kokoontuvat laatimaan määräaikaisia ohjelmia ja seuraamaan tämän sopimuksen toteuttamista. Näitä kokouksia pidetään toisen sopimuspuolen esityksestä paikassa ja ajankohtana, joista molemmat sopimuspuolet yhteisesti sopivat.

Ohjelmat sisältävät myös säännöksiä, jotka koskevat yhteistyön muotoja ja yhteistyön taloudellisia ehtoja.

6 artikla

Tätä sopimusta voidaan muuttaa kumman tahansa sopimuspuolen pyynnöstä sopimuspuolten yhteisellä päätöksellä. Muutokset astuvat voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin molemmat osapuolet ovat ilmoittaneet oman valtiosääntönsä edellyttämien toimenpiteiden täyttämisestä.

7 artikla

Tämä sopimus edellyttää ratifiointia ja astuu voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua ratifiointia koskevien asiakirjojen vaihdosta ja on voimassa siihen saakka kunnes jompikumpi sopimuspuolista ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle päätöksestään irtisanoa sopimus. Tässä tapauksessa irtisanominen astuu voimaan kuuden kuukauden kuluttua sitä koskevan ilmoituksen tekemisestä.

8 artikla

Tämän sopimuksen irtisanominen ei vaikuta niiden vireillä olevien ohjelmien toteuttamiseen, joista on sovittu sopimuksen voimassaoloaikana, elleivät molemmat sopimuspuolet toisin päätä.

Tehty Mexicon kaupungissa 28 päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataa kahdeksankymmentäkaksi kahtena suomen ja espanjan kielisenä kappaleena, jotka ovat molemmat yhtä todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.