50/1982

Annettu: 21.10.1982

Asetus Belgian kanssa tehdyn kulttuurisopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 1979 tehty Suomen Tasavallan ja Belgian Kuningaskunnan välinen kulttuurisopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 7 päivänä joulukuuta 1979 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 21 päivänä syyskuuta 1982, tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 1982 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 1982.

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 1982

Suomen Tasavallan ja Belgian Kuningaskunnan välinen KULTTUURISOPIMUS

Suomen tasavallan hallitus

ja

Belgian kuningaskunnan hallitus,

tahtoen lujittaa maidensa välisiä ystävällisiä suhteita,

vakuuttuneina siitä, että yhteistyö kulttuurin, opetuksen ja tieteen alalla lähentäisi näitä kahta kansaa,

pitäen mielessä Helsingissä pidetyn Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin päätösasiakirjan määräykset,

ovat päättäneet tehdä tämän sopimuksen ja sopineet seuraavasta:

1 artikla

Maidensa välisen kulttuuriyhteistyön edistämiseksi sopimuspuolet

1. tekevät asianmukaisia aloitteita tehdäkseen tunnetuksi toistensa kulttuuri- ja inhimillisiä saavutuksia järjestämällä konferensseja, näyttelyjä, taide- ja urheilutapahtumia sekä nuorisotapahtumia, vaihtamalla julkaisuja, kääntämällä kirjallisuutta sekä käyttämällä radiota, televisiota, elokuvaa ja muita joukkotiedotusvälineitä;

2. helpottavat suoria yhteyksiä kuvaamataiteita, kirjallisuutta, teatteria, musiikkia, elokuvaa, radiota, televisiota, urheilua, nuoriso- ja aikuistoimintaa sekä kirjastoja edustavien henkilöiden välillä;

3. rohkaisevat taide- ja liikuntaoppilaitosten, kirjastojen, museoiden, teattereiden ja muiden kulttuurilaitosten välistä yhteistyötä;

4. helpottavat taide-, liikunta- ja urheiluoppilaitosten välisiä keskinäisiä opiskelijavaihtoja myöntämällä molemminpuolisia apurahoja;

5. rohkaisevat kansalaisiaan osallistumaan toisen tämän sopimuksen allekirjoittajan järjestämiin seminaareihin, kokouksiin, näyttelyihin, kilpailuihin ja muihin kulttuurialojen asiantuntijain tapaamisiin.

2 artikla

Sopimuspuolet suosivat yhteistyötä opetusalalla ja tässä tarkoituksessa

1. rohkaisevat opettajien vaihtoja samoin kuin korkeakoulujen, museoiden ja tieteellisten laitosten tieteellisten tutkijoiden vaihtoja ja helpottavat heidän tutkimustyötään sallimalla heille omien voimassaolevien sääntöjensä mukaan pääsyn kirjastoihin, arkistoihin ja muihin julkisiin tai yksityisiin tutkimuslaitoksiin;

2. suosivat korkeakoulujen välisiä opiskelijavaihtoja myöntämällä apurahoja;

3. suosivat kokemustenvaihtoa opetusalan kaikilla tasoilla antamalla opetusalan asiantuntijoille mahdollisuuden tehdä tutkimus- ja opintomatkoja toisen sopimuspuolen luokse ja varmistavat, että opintorakenteita, menetelmiä ja uudistuksia koskeva tietojenvaihto on jatkuvaa.

3 artikla

Sopimuspuolet suosivat maidensa välisen tieteellisen yhteistyön laajentamista ja tässä tarkoituksessa

1. helpottavat tieteellisten laitostensa ja tutkimuskeskustensa ja -instituuttiensa välisiä yhteyksiä;

2. rohkaisevat tieteellisten laitosten toimihenkilöiden ja muiden asiantuntijoiden välisiä vaihtoja;

3. mahdollistavat tutkijavaihdot myöntämällä apurahoja;

4. vaihtavat tieteellisiä ja erikoisalojen julkaisuja;

5. rohkaisevat tieteellisten konferenssien, kokousten ja seminaarien järjestämistä.

4 artikla

Perustetaan sekakomissio. Siihen kuuluu suomalainen ja belgialainen jaosto, jotka kokoontuvat jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä täysistuntoon vuoroin Suomessa ja vuoroin Belgiassa laatiakseen toimintaohjelmia. Sekakomissio voi työssään käyttää asiantuntijoita.

5 artikla

Tämän sopimuksen toteuttamisen rahoitusmuodot vahvistetaan 4 artiklan tarkoittamissa toimintaohjelmissa.

Kokouksissa syntyneet sitoumukset edellyttävät kuitenkin asianmukaisessa järjestyksessä etukäteen myönnettäviä budjettivaroja.

6 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että voimaantulon edellyttämät vaatimukset on täytetty.

Tämä sopimus on tehty määräämättömäksi ajaksi. Kumpikin sopimuspuolista voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen, jolloin voimassaolo lakkaa kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksesta.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet ja sinetillään varustaneet tämän sopimuksen.

Tehty Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 1979 kahtena suomen-, ruotsin-, ranskan- ja hollanninkielisenä kappaleena kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.