46/1981

Annettu: 31.07.1981

Asetus Villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen I ja II liitteen muutosten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (SopS 45/76) I ja II liitteen muutokset, jotka on hyväksytty New Delhissä 25 päivänä helmikuuta - 8 päivänä maaliskuuta 1981 pidetyssä sopimuspuolten konferenssin kolmannessa kokouksessa, ovat yleissopimuksen 15 artiklan mukaisesti tulleet voimaan 6 päivänä kesäkuuta 1981 niin kuin mistä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä heinäkuuta 1981.

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1981

Alkuperäinen sopimus: 45/1976

Villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus

I ja II liite

6 päivästä kesäkuuta 1981 lukien

Tulkinta:

1. Näihin liitteisiin kuuluviin lajeihin viitataan:

a) lajin nimellä; tai

b) korkeampaan jaotteluryhmään kuuluvana lajin kokonaisuutena tai määrättynä osana.

2. Lyhennys "spp." tarkoittaa kaikkia korkeampaan jaotteluryhmään kuuluvia lajeja.

3. Muut viittaukset lajia korkeampiin jaotteluryhmiin ovat vain tiedoksi tai luettelointia varten.

4. Lyhennys "p.e." tarkoittaa lajeja, jotka mahdollisesti ovat kuolleet sukupuuttoon.

5. Lajin tai korkeamman jaotteluryhmän kohdalle merkitty tähti (*) merkitsee, että I liitteessä on lueteltu yksi tai useampi tähän lajiin tai jaotteluryhmään kuuluva maantieteellisesti erillinen populaatio, alalaji tai laji ja että näitä populaatioita, alalajeja tai lajeja ei ole otettu II liitteeseen.

6. Lajin tai korkeamman jaotteluryhmän kohdalle merkityt kaksi tähteä (**) merkitsevät, että II liitteessä on lueteltu yksi tai useampi tähän lajiin tai jaotteluryhmään kuuluva maantieteellisesti erillinen populaatio, alalaji tai laji ja että näitä populaatioita, alalajeja tai lajeja ei ole otettu I liitteeseen.

7. Merkki (+) ja sitä seuraava numero lajin tai korkeamman jaotteluryhmän nimen kohdalla merkitsee, että vain määrätyt tämän lajin tai jaotteluryhmän maantieteellisesti erilliset populaatiot, alalajit tai lajit on otettu kyseiseen liitteeseen. Esimerkiksi:

+ 201 Etelä-Amerikan populaatio

+ 202 Bhutanin, Intian, Nepalin ja Pakistanin populaatiot

+ 203 Italian populaatio

+ 204 Kaikki Pohjois-Amerikan alalajit

+ 205 Aasian populaatio

+ 206 Intian populaatio

+ 207 Australian populaatio

+ 208 Himalajan populaatio

+ 209 Kaikki Uuden Seelannin lajit

+ 210 Chilen populaatio

+ 211 Kaikki Pohjois- ja Etelä-Amerikan perheen lajit

+ 212 Australian populaatiot

8. Merkki (-) ja sitä seuraava numero lajin tai korkeamman jaotteluryhmän nimen kohdalla merkitsee, että määrättyjä tämän lajin tai korkeamman jaotteluryhmän maantieteellisesti erillisiä populaatioita, alalajeja, lajeja, lajiryhmiä tai tämän lajin tai korkeamman jaotteluryhmän perheitä ei ole otettu kyseiseen liitteeseen. Esimerkiksi:

- 101 Bhutanin, Intian, Nepalin ja Pakistanin populaatiot

- 102 Panthera tigris altaica (= amurensis)

- 103 Australian populaatio

- 104 Cathartidae

- 105 Pohjois-Amerikan populaatio Grönlantia lukuunottamatta

- 106 Amerikan yhdysvaltojen populaatio

- 107 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus, ja Psittacula krameri

- 108 Papua-Uusi-Guinean populaatio

- 109 Chilen populaatio

- 110 Kaikki mehuttomat lajit

9. Sopimuksen määräykset koskevat kaikkia II liitteeseen otettuja lajin tai korkeamman jaotteluryhmän kasveja, sekä elävinä että kuolleina, samoin kuin kaikkia helposti tunnistettavia kasvin osia ja johdannaisia ellei kyseisen lajin tai jaotteluryhmän nimen kohdalla ole merkkiä (#) ja sitä seuraavaa numeroa. Siinä tapauksessa sopimus koskee vain kyseistä kasvia, joko elävänä tai kuolleena, ja, sen seuraavasti merkittyjä osia tai johdannaisia:

# 1 merkitsee juuria

# 2 merkitsee puuta

# 3 merkitsee runkoa

I Liite: II Liite:

(painettuna)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.